دانلود پایان نامه ارشد:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

در این قسمت به مطالعه یک الگوریتم بازگشتی مربوط به محاسبه طول LFSR ، با نماد   می‌پردازیم که منجر به تولید دنباله‌ی  به ازای  می گردد. چند جمله ای  را به عنوان چندجمله‌ای اتصال[1] برای LFSR در شکل ‏2‑1به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

 

که حداکثر دارای درجه‌ی L  به ازای متغیر نامعینD  می‌باشد. برای راحتی برای LFSR  با طول  چندجمله‌ای  را در نظر می‌گیریم.

زمانی‌که دنباله‌ی  تماماً صفر باشد اما  باشد،  خواهد بود و هر LFSR ای با طول کمتر که با حالت اولیه تمام صفر بارگذاری گردد تنها می‌تواند صفرهای بیشتری را تولید کند. به علاوه دراین حالت خاص هر LFSR ای با طول  برای تولید دنباله ی  کفایت می کند. با توجه بیشتر می‌بینیم که در این حالت در لم1 به جای نامساوی، تساوی مستقر می باشد.

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: