دانلود پایان نامه ارشد:برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

پایان‌نامه/سمینار دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

 

عنوان:

برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

 

استاد راهنما:

دکتر حمدی عبدی

 

استاد مشاور:

دکتر شهرام کریمی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

با در نظر داشتن اینکه امروزه استقبال گسترده ای از به کارگیری واحدهای تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع برای بهبود پارامترهای سیستم توزیع به وقوع پیوسته می باشد، مطالعه اشکالات و مسائلی که احتمال دارد در سیستم توزیع به وجود آید، امری ضروری می نماید. از نتایج مثبت بهره گیری از واحد های تولید، کاهش تلفات توان حقیقی و راکتیو، وهمچنین بهبود پایداری پراکنده می توان به بهبود منحنی ولتاژ و شاخص قابلیت اطمینان در سیستم قدرت تصریح نمود. یکی از چشمگیرترین نتایج بهره گیری از DG بهبود بارپذیری سیستم توزیع می باشد.
در این پژوهش مسئله اصلی مطالعه تأثیر رفتار تصادفی بارهای سیستم توزیع بر بهبود بارپذیری سیستم توسط DG می باشد. این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش و کاهش بارها چگونه و تا چه حد برپروفیل ولتاژ و بارپذیری بهبود یافته سیستم تأثیر می‌گذارد. برای انجام این مطالعه ها. این پایان‌نامه بر روی سیستم توزیع 16 باسه شبکه‌ی توزیع انگلستان پیاده سازی شده می باشد
در نظر داشتن اینکه امروزه استقبال گسترده‌ای از به کارگیری واحدهای تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع برای بهبود پارامترهای سیستم توزیع به وقوع پیوسته می باشد، مطالعه اشکالات و مسائلی که احتمال دارد در سیستم توزیع به وجود آید، امری ضروری می‌نماید. از نتایج مثبت بهره گیری از واحد‌های تولید پراکنده می‌توان به بهبود منحنی ولتاژ ، کاهش تلفات توان حقیقی و راکتیو، وهمچنین بهبود پایداری و شاخص قابلیت اطمینان در سیستم قدرت تصریح نمود. هدف از این پایان‌نامه تعیین یک سطح نفوذ بهینه‌ از تولیدات پراکنده در شبکه ی توزیع با در نظر گرفتن اثرات متقابل واحد‌ها بر هم در محیط برنامه ریزی فعال شبکه‌ی توزیع می‌باشد.
کلید واژه: مدیریت فعال شبکه‌ی توزیع، نرخ نفوذ تولیدات پراکنده، پروفیل ولتاژ شبکه توزیع، اثرات متقابل واحد‌های تولید پراکنده، ظرفیت بهینه‌ی نصب تولیدات پراکنده.
 
 

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه
فهرست جدول‌ها ‌ح
فهرست شکل‌‌ها ‌ط
فصل 1-    مقدمه. 1
1-1-   پیشگفتار . 1
1-2-   تاریخچه    2
1-3-   نقد و مطالعه شیوه‌های جدید.. 5
1-4-   هدف از انجام پژوهش…. 7
1-5-   اهمیت موضوع پژوهش و کاربردهای آن.. 8
1-6-   طرح موضوع پژوهش.. 10
1-6-1-    سؤالات پژوهش      10
1-6-2-    پیش‌فرض‌ها 11
1-7-   ساختار گزارش…. 11
فصل 2-    مطالعه انواع تولیدات پراکنده 13
2-1-   مقدمه    13
2-2-   معرفی سیستم توزیع.. 14
2-2-1-    ساختار سیستم توزیع.. 14
2-2-2-    سیستم توزیع شعاعی.. 14
2-2-3-    فیدر های فشار متوسط… 15
2-2-4-    پست‌های توزیع و شبکه های فشار ضعیف… 15
2-3-   تولیدات پراکنده Error! Bookmark not defined.
2-3-1-    تولید غیر متمرکز(Decentralized Gen.) 21
2-4-   تعریف تولید پراکنده 22
2-4-1-    موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) 22
2-4-2-    موسسه تحقیقات برق (EPRI) 23
2-4-3-    ائتلاف تولیدات پراکنده امریکا (DPCA) 23
2-4-4-    آژانس بین المللی انرژی (IEA) 23
2-4-5-    دپارتمان انرژی ایالات متحده آمریکا DOE) US) 24
2-4-6-    تعریف پیشنهادی برای DG.. 24
2-5-   دسته بندی تولید پراکنده (DG) 25
2-5-1-    تقسیم بندی بر اساس ظرفیت… 25
2-5-2-    تقسیم بندی بر اساس نوع و مدت زمان تغذیه. 25
2-5-3-    تقسیم بندی بر اساس نوع برق تولیدی.. 26
2-5-4-    تقسیم بندی بر اساس نوع سوخت مصرفی.. 26
2-5-5-    اهمیت تنوع بخشیدن به منابع انرژی، بهبود امنیت سیستم.. 27
2-5-6-    کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق.. 27
2-5-7-    بهره گیری از منابع محلی و منطقه‌ای و بهره‌مندی از پتانسیل عظیم انرژی تجدید‌پذیر کشور 28
2-5-8-    بهره گیری از تولیدات پراکنده تجدیدپذیر و عدم تولید گازهای گلخانه‌ای.. 29
2-5-9-    افزایش فرصت ایجاد شغل های جدید و کاهش بیکاری.. 29
2-5-10-  ارتقای سطح ایران درزمینه حفظ محیط زیست در جوامع بین المللی.. 30
2-5-11-  توسعه مناطق دور افتاده 30
2-6-   گزارش آمار جهانی انرژی های تجدید پذیر درسال 2013.. 31
2-6-1-    زیست توده 31
2-6-2-    انرژی خورشیدی   32
2-7-   کاربرد منابع تولید پراکنده 32
2-7-1-    تولید پراکنده آماده به کار 33
2-7-2-    اصطلاح اوج بار 33
2-7-3-    تولید همزمان برق و گرما (CHP) 33
2-7-4-    بارپایه. 34
2-7-5-    کاربرد در مکانهای دور دست و روستایی.. 34
2-7-6-    برق رسانی مجزا از شبکه. 34
2-7-7-    پشتیبانی از شبکه. 34
2-8-   مزایای بهره گیری از منابع تولیدی پراکنده 35
2-8-1-    مزایای تولید پراکنده برای مصرف کنندگان.. 35
2-8-2-    مزایای منابع تولید پراکنده برای تولید کنندگان برق.. 35
2-8-3-    مزایای ملی منابع تولید پراکنده 36
2-8-4-    مزایای فنی و اقتصادی بهره گیری از منابع تولید پراکنده 36
2-9-   معایب تولیدات پراکنده 37
2-10- مطالعه انواع تکنولوژی های تولید پراکنده و انرژی‌های نو. 38
2-10-1-  مقدمه    38
2-10-2-  تجهیزات تولید توان منابع تولید پراکنده 38
2-10-2-1- ناحیه تحویل توان تولید پراکنده 38
2-10-2-2- محدوده توان واحدهای تولید پراکنده 39
2-10-2-3- تکنولوژیهای تولید پراکنده 39
2-10-2-4- مطالعه انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده 41
2-10-2-5- ژنراتورهای مرسوم (موتورهای سوختی) 43
فصل 3-    اثر مکان و ظرفیت DG بر روی تلفات و پروفیل ولتاژ 44
3-1-   مشخصه عملکردی تکنولوژیهای تولید پراکنده 44
3-2-   مزایای بهره گیری از مولدهای تولید پراکنده 45
3-2-1-    مزایای اقتصادی 47
3-2-2-    مزایای تولید مطمئن و ایمن.. 48
3-2-3-    مزایای اجتماعی   50
3-2-4-    مزایای محیطی      50
3-2-5-    طبقه بندی مزایا 50
3-3-   بهره‌برداری تولید پراکنده 52
3-3-1-    تولید پراکنده آماده به کار 52
3-3-2-    اصلاح اوج بار 52
3-3-3-    بهره گیری محلی و کاربرد در مناطق دوردست… 53
3-3-4-    تولید همزمان برق وگرما (CHP) 53
3-3-5-    بار پایه. 53
3-3-6-    پشتیبانی شبکه 53
3-4-   محدودیتهای تولید پراکنده 54
3-5-   آثار منابع تولید پراکنده بر روی شبکه‌های الکتریکی.. 54
3-6-   اهداف و کاربردها 56
3-6-1-    مکان نصب      57
3-6-2-    ظرفیت… 57
3-6-3-    ناحیه سرویس‌دهی.. 58
3-6-4-    توان تولیدی      58
3-6-5-    چگونگی بهره‌برداری   58
3-6-6-    مالکیت… 59
3-7-   عوامل رشد بهره گیری از تولید پراکنده 60
3-8-   اثرات تولید پراکنده روی عملکرد سیستم.. 62
3-9-   بهره‌برداری از شبکه توزیع در حضور واحد‌های تولید پراکنده 66
3-9-1-    شاخص‌های تأثیر تولید پراکنده بر شبکه‌های توزیع.. 67
3-9-1-1-  شاخص تلفات توان اکتیو و راکتیو. 67
3-9-1-2-  شاخص پروفیل ولتاژ در بار ماکزیمم. 68
3-9-1-3-  شاخص تنظیم ولتاژ 69
3-9-1-4-  شاخص ظرفیت جریان هادی.. 69
3-9-1-5-  شاخص بار گذاری ترانس    70
3-9-1-6-  شاخص اتصال کوتاه تک فاز و سه فاز به زمین.. 70
3-9-1-7-  شاخص هارمونیک        71
3-9-2-    مسائل مرتبط با ورود تولیدات پراکنده به شبکه. 72
3-9-2-1-  عدم قطعیت در تولید. 72
3-9-2-2-  کنترل و تنظیم ولتاژ 72
3-9-2-3-  تلفات                                 74
3-9-2-4-  فلیکر ولتاژ 75
3-9-2-5-  هارمونیک        76
3-9-2-6-  نامتعادلی در شبکه‌های توزیع. 78
3-9-2-7-  پایداری      78
3-9-2-8-  پروفیل ولتاژ 79
3-9-2-9-  کیفیت توان    81
3-10- ملاحظات محیطی و مکانیزم‌های پشتیبانی.. 82
3-11- راهکارهای‌ مطالعه‌ آثار تولیدات‌پراکنده‌ بر روی‌ شبکه‌های‌ الکتریکی‌ 83
3-12- قواعد و استانداردهای‌ تدوین‌ یافته‌برای‌ اتصال‌ منابع‌ تولید پراکنده‌ به‌ شبکه. 84
3-13- اختصار و نتیجه گیری.. 86
فصل 4-    الگوریتم پیشنهادی شبکه‌های توزیع فعال.. 88
4-1-   مقدمه    88
4-2-   مدیریت اکتیو شبکه. 91
4-2-1-    تحلیل فنی مدیریت اکتیو. 93
4-3-   مدل‌های برنامه‌ریزی DG در شبکه توزیع.. 99
4-4-   مطالعات صورت گرفته در زمینه‌ی مدیریت اکتیو شبکه توزیع فعال.. 101
4-5-   شبکه‌ی تست مورد مطالعه. 108
4-5-1-    اطلاعات شبکه‌ی تست… 108
4-5-2-    پروفایل‌های تقاضای بار و تولید باد. 111
4-6-   شبیه سازی برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع فعال.. 113
4-6-1-    مقدمه. 113
4-7-   تداخلات تولیدات پراکنده با یکدیگر و لزوم مطالعه چند پیکر بندی.. 114
4-7-1-    افزایش سطح ولتاژ و ظرفیت تولید پراکنده 115
4-7-2-    ماکزیمم  ظرفیت تولید پراکنده-برای نصب در یک مکان خاص…. 115
4-7-3-    مدیریت شبکه غیر فعال-ترکیب‌بندی ‌های مختلف تولیدات پراکنده 116
4-7-4-    مدیریت اکتیو شبکه – پیکربندی مختلف منابع تولید پراکنده 116
4-8-   الگوریتم پیشنهادی با چند پیکر‌بندی و برای چندین دوره‌ی زمانی بر اساس روشOPF (MMOPF) 118
4-8-1-    پیکر بندی‌ها مختلف- وضعیت عملیاتی واحد‌های تولید پراکنده 118
4-8-2-    تابع هدف و محدودیت‌های شبکه. 120
4-8-3-    تابع هدف در مسئله برنامه‌ریزی.. 120
4-8-4-    ظرفیت بهینه تولید پراکنده، برای تمام پیکربندی‌های موجود منابع تولید پراکنده 122
4-8-5-    الگوریتم MMOPF  124
4-8-6-    کاربرد تکنیک پیشنهادی MMOPF برای برنامه ریزی ظرفیت تولید پراکنده تحت نظر مدیریت شبکه فعال  125
4-8-6-1-  سناریو شماره یک        130
4-8-6-2-  سناریو شماره دو 132
4-8-6-3-  سناریو شماره سه    133
4-8-6-4-  سناریو شماره چهار 134
4-9-   نتیجه گیری.. 135
فصل 5-    نتیجه‌گیری و پیشنهادها 137
5-1-   نتیجه‌گیری  137
5-2-   پیشنهادها 138
فهرست مراجع 139
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                             صفحه
جدول 2-1 تعریفات تولید پراکنده در مراجع مختلف… 22
جدول2-2 تقسیم بندی تولید پراکنده بر اساس ظرفیت تولید. 25
جدول 2-3 مقایسه انواع تکنولوژیهای تولید پراکنده از لحاظ مدت زمان تغذیه. 26
جدول 2-4- تقسیم‌بندی تولید پراکنده بر اساس ظرفیت تولید. 39
جدول 2-5 بعضی از تکنولوژی‌های تولید پراکنده و ظرفیت قابل دسترس]10 [ 41
جدول ‏4‑1- اطلاعات الکتریکی شبکه نمونه. 110
جدول 4-2 اطلاعات بار باس‌ها 111
جدول4-3 پروفیل تولید
بار بر حسب باد. 112

 
فهرست شکل‌‌ها
عنوان                                                صفحه
شکل2-1  نوعی طبقه بندی مولدهای تولید پراکنده 42
شکل 3-1 یک فیدر شعاعی ساده. 74
شکل 3-2 یک شبکه شعاعی 10 شینه نمونه. 80
شکل 3-3 تأثیر تولیدات پراکنده بر پروفیل ولتاژ در دوره‌های کم باری و بار زیاد. 80
شکل ‏4-‏1   شماتیک ساده‌ای از AM در شبکه‌های توزیع.. 94
شکل ‏4‑2- دیاگرام خطی شبکه‌ی تست 16-باسه اصلاح شده 109
شکل 4-3  دیاگرام پروفیل تولید بار بر حسب باد. 112
شکل 4-4 شبکه ساده نمونه. 115
شکل 4-5 الگوریتم پیشنهادی پایان نامه. 124
 
 

فصل 1- مقدمه

1-1- پیشگفتار.

امروزه در نظر داشتن مسائل زیست محیطی، قیمت بالای سوخت‌های فسیلی، تشکیل بازار برق و تغییر مالکیت و مدیریت صنعت برق از حالت سنتی به رقابتی و از طرفی پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در ژنراتور‌های کوچک، تجهیزات الکترونیک قدرت، ذخیره‌سازها و کشف روش‌های مختلف تولید انرژی از منابع انرژی تجدید‌پذیر[1] علاقه زیادی به بهره گیری از واحد‌های تولید پراکنده[2] در سرتاسر دنیا ایجاد شده می باشد [[i]].
امروزه، تولید پراکنده به یک راه‌حل اقتصادی برای تولید انرژی الکتریکی در شبکه توزیع تبدیل شده می باشد. به کارگیری واحد‌های تولید پراکنده در شبکه توزیع مزایای بالقوه فراوانی برای شرکت‌های توزیع خواهند داشت. شاید مهم‌ترین مزیت بهره گیری از وا‌حدهای تولید پراکنده، نزدیکی به مصرف‌کننده و درنتیجه کاهش و یا حذف هزینه‌های مربوط به سیستم انتقال و توزیع باشد. در کنار آن می‌توان به حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی تولیدات پراکنده کوچک نسبت به نیروگاه‌های بزرگ، ریسک کمتر سرمایه‌گذاری، زمان نصب کمتر، شرایط محیط زیست بهتر، کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، تأخیر در سرمایه‌گذاری، تکنولوژی در زمینه ساخت ژنراتور‌های کوچک با توان تولیدی بالا و بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید تصریح نمود [[ii]].
تشویق توسعه‌دهندگان و بهره‌برداران شبکه توزیع[3] به اتصال تولیدات پراکنده جهت بهره گیری از مزایای فوق از اهداف شرکت‌های توزیع می‌باشد. در سال‌های گذشته، پژوهش پیرامون تأثیرات فنی که تولیدات پراکنده ایجاد می‌نمایند، از اولویت‌های صنعت برق بوده می باشد. ایجاد الگوهای اقتصادی بر مبنای تشویق و ایجاد یک محیط مطمئن از لحاظ سرمایه گذاری و اطمینان سرمایه گذار از بابت بهره گیری از ظرفیت نصب شده‌ی منابع تولید پراکنده از اولویت‌های کنونی صنعت برق جهت توسعه تولیدات پراکنده می‌باشد [[iii]]. در کنار تشویق برای توسعه بایستی برنامه ریزی برای احداث واحد‌های تولید پراکنده نیز صورت گیرد تا احداث این منابع باعث به وجودآمدن معضلات اتی در شبکه نگردد.

1-2-   تاریخچه

به تازگی، بسیاری از مطالعات تحقیقاتی بر روی مدیریت شبکه فعال گزارش شده می باشد که بر منافع بهره گیری از منابع مدیریت اکتیو شبکه و پیشنهاد طرح‌های جدید و برنامه‌های کاربردی تاکید کرده‌اند. بعضی از مطالعات شامل پروژه‌های عملی، پیاده سازی و تجارب مدیریت شبکه فعال [[iv]] برنامه‌ی آنلاین مدیریت شبکه فعال [[v]] ، ترکیبی از مدیریت شبکه فعال همراه با نرم افزار پاسخ‌گویی مشترکین [[vi]] وچالش‌های مدیریتی شبکه فعال برای اپراتور‌های شبکه را نشان می‌دهد [[vii]]. در [[viii]]، ارزیابی‌های فنی – اقتصادی و هزینه- سود تجزیه و تحلیل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بهره برداری برای ترکیب‌های مختلف طرح های مدیریت شبکه فعال مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته‌اند و با طرح مدیریت شبکه منفعل مقایسه شده‌اند. به گونه کلی، می‌توان نتیجه گرفت که نفوذ تولید پراکنده، هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح‌های مدیریت شبکه فعال را افزایش می‌دهد و باعث عملی‌تر و قابل توجیه‌تر شدن طرح‌های مدیریت شبکه فعال می گردد.
امروزه، با در نظر داشتن طریقه روبه رشد نفوذ تولید‌های پراکنده در شبکه‌ی انتقال و شبکه‌های توزیع در بسیاری از کشور‌ها دامنه‌ی برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش نفوذ تولید پراکنده اولویت اپراتور‌های سیستم‌های توزیع و انتقال (DSOوTSO) می‌باشد. با این حال، افزایش ولتاژ حالت پایدار یکی از محدودیت‌های اصلی شبکه می باشد که اندازه ظرفیت تولید پراکنده را محدود می کند که می‌تواند رفع گردد. در [[ix]]، مشکل ولتاژ مرتبط با نصب و راه اندازی تصادفی منابع تولید پراکنده با مالکیت مشترکین، از نظر محل، نوع و اندازه، در یک شبکه توزیع ثانویه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در [[x]]، روش ارائه شده شامل تهیه کردن محدودیت گام ولتاژ ایجاد شده به دلیل تأثیر در ارتباط با قطع و یا اتصال ناگهانی تولید پراکنده می‌باشد نتایج پژوهش کاهش قابل توجه در مقدار ظرفیت تولید پراکنده نصب شده هنگامی که محدودیت برای گام تغییرات ولتاژ به شبکه اعمال می گردد را نشان می‌دهد و محدودیت تغییرات گسترده‌تر ولتاژ می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ ظرفیت تولید پراکنده در شبکه گردد. بعضی از مطالعات مدیریت شبکه فعال، پتانسیل طرح‌های مدیریت شبکه فعال را تجزیه و تحلیل کردند تا نفوذ تولید پراکنده به حداکثر برسد [[xi]]، ویا انرژی بهره برداری به حداکثر برسد [[xii]] و یا تلفات انرژی به حداقل برسد [[xiii]]. در مطالعات قبلی تأثیر تقاضای متغیر و پروفایل‌های تولید نیز با پخش بار بهینه‌ی چند دوره‌ای مبتنی بر (OPF)- بر اساس روش (MOPF) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این مطالعات تحت مکان‌های ثابت نصب تولید پراکنده و تنها با یک پیکر‌بندی تولید پراکنده (که همه منابع در مدار باشند) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و مشخص گردید که

  • پتانسیل مدیریت شبکه فعال هنگامی که (OLTC) ها برای افزایش ولتاژ محدودیت دارند، کاهش می‌یابد.
  • برای منابع تولید‌پراکنده با یک مکان نصب ثابت، طرح های مدیریت شبکه فعال به دلیل رسیدن خطوط به حد حرارتی خط تاثیری بر این منابع پراکنده نمی‌گذارند، در حالی که دیگر مکان‌های نصب تولید پراکنده با توجه‌ به طرح‌های مدیریت شبکه فعال تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

با این حال، اثرات ساختار‌های مختلف مشارکت،  تولیدات پراکنده چندگانه در مراجع [11] تا [13] در نظر گرفته نشده می باشد، که به گونه جدی می تواند پتانسیل طرح های مدیریت شبکه فعال و مقدار اتصال ظرفیت تولید پراکنده را تحت تأثیر قرار دهند. در اینجا اصطلاح ساختار‌ها یا پیکربندی‌های مختلف تولید پراکنده به همان وضعیت عملیاتی واحد‌های تولید پراکنده (روشن یا خاموش) منابع در شبکه تصریح می کند.
ارتباط بین به حداکثر رساندن ظرفیت تولید پراکنده و نقص ولتاژ حالت پایدار را با بهره گیری از ضریب حساسیت ولتاژ در [[xiv]] و [[xv]] را مورد مطالعه قرار دادند. در [15]، یک روش مؤثر پیشنهاد شده می باشد که تولید‌های پراکنده را بر اساس تجزیه و تحلیل‌های مختلف برای محدودیت‌های مختلف مرتبط با هر باس اختصاص داده می باشد تا اطمینان یابد که هیچ نقصانی در شبکه رخ نخواهد داد. نقصان در تزریق توان در شبکه هنگامی که واحد های تولید پراکنده به صورت جداگانه و نه به صورت یک گروه در شبکه جایابی می شوند اتفاق می‌افتد که می‌تواند به محدودیت‌هایی در شبکه منجر گردد و ظرفیت کل منابع تولید پراکنده متصل شده  را به حداقل می‌رساند و بهره‌وری از دارایی‌های موجود نصب شده در شبکه را کاهش می‌دهد. در مرجع [[xvi]] روش دیگری پیشنهاد شده می باشد که باس های ضعیف و قوی را شناسایی کند پس از آن، تولید‌های پراکنده را در باس‌هایی با حاشیه‌ی پایداری ولتاژ قوی قرار دهند. در مرجع [[xvii]]، اثر انتخاب اندازه نفوذ‌های مختلف تولید پراکنده بر  نتیجه‌ی جایابی منابع تولید پراکنده مطالعه شده می باشد. با افزایش اندازه نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه، نتایج افزایش یا کاهش قابل توجه در ظرفیت تولید منابع تولید پراکنده را در مکان‌های خاص را نشان می‌دهد. از این رو، ارزیابی اندازه نفوذ منابع تولید پراکنده، بر اساس اینکه تمام نقاط از لحاظ تولید بهینه‌باشند، برای برنامه ریزی بلند مدت انتخاب شده می باشد.  مطالعات صورت گرفته در مراجع [14]- [17] نشان داد که اندازه نفوذ کم منابع تولید پراکنده در نقاط خاصِ می تواند معضلات شدید ولتاژ را ایجاد کند، و از این رو بر کل اندازه نفوذ تولید پراکنده اثر بگذارد. با این حال، این مطالعات نیز اثر تنظیمات چند پیکربندی مختلف تولید پراکنده را در نظر نگرفته بودند که می‌تواند به گونه قابل توجهی بر مکان نصب و مقدار ظرفیت منابع تولید پراکنده متصل شده تاثیر بگذارد.

1-3- نقد و مطالعه شیوه‌های جدید

طرح سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت‌های شبکه برای برآورده کردن رشد تقاضا بار می تواند با معرفی واحد‌های تولید پراکنده در شبکه انتقال و توزیع به تعویق انداخته گردد. حضور واحد‌های تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع می‌تواند بهره‌وری سیستم، قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت خدمات را بهبود بخشد. با این حال، این منابع می توانند تاثیرات عمده‌ای بر ولتاژ سیستم، کیفیت توان و پایداری شبکه ، سطح اتصال کوتاه شبکه و تداخل با کارکرد خازن ها و تنظیم کننده های ولتاژ موجود در شبکه داشته باشند و نیز هماهنگی حفاظتی تجهیزات را نیز تحت تاثیر قرار دهند. عدم پیوستگی در خروجی و نیز خروجی متغیر منابع تولید پراکنده تجدید پذیر مانند باد و فتوولتائیک طرح‌های مربوط به توسعه این نوع شبکه‌های توزیع را با چالش روبرو‌ می کند [[xviii]]
بعضی برنامه ریزی‌های مطالعه شده مربوط به ماکزیمم کردن سود بهره‌بردارهای واحد‌های تولید پراکنده غیر مشارکتی می‌باشد، با در نظر داشتن خروجی غیر پیوسته منابع تجدید‌پذیر شرکت‌ها برای ماکزیمم کردن سود خود منابع ذخیره ساز را همراه با واحد‌های تولید پراکنده نصب می‌کنند و ممکن می باشد یک بهره‌بردار برای دستیابی به سود ماکزیمم در کنار تولید توان از بازار نیز توان خرید کند و در ذخیره‌ساز‌ها ذخیره کند. [[xix]]
پس قبل از اتصال واحد‌های تولید پراکنده تجدید پذیر به شبکه بایستی اثر اتصال این منابع به شبکه مطالعه گردد. در اتصال شراکتی واحد‌های تولید پراکنده بدترین وضعیت شبکه که تولید واحد‌ها حداکثر و بار در مینیمم مقدار خود باشد در نظر گرفته می گردد که باعث می گردد اندازه برنامه ریزی نصب ظرفیت توان منابع تجدید پذیر محدود گردد. در حالی که بهره گیری از چندین نوع منبع تولید پراکنده با هم در یک شبکه در حالت اتصال غیر مشارکتی می‌تواند محدودیت‌های شبکه را برای نصب ظرفیت بیشتر منابع توان اکتیو در شبکه را از میان بردارد [[xx]] بدین مقصود برای اینکه بتوان از حداکثر توان منابع در شبکه بهره گیری نمود بایستی حتما از برنامه پخش بهینه بار (OPF) بهره گیری نمود تا بهینه‌ترین حالت ترکیب تولید واحد‌های تولیدی برای حداقل سازی تلفات  و هزینه‌ها در شبکه را بدست آورد.
بطور کلی در روش‌های برنامه ریزی برای شبکه‌های توزیع به مقصود ماکزیمم سازی قابلیت نصب واحد‌های تولید پراکنده، نیاز به یک مدیریت شبکه اکتیو [4] می‌باشد در سال‌های اخیر بر روی این موضوع در ایران نیز کار شده و برنامه ریزی شبکه توزیع برای تعیین مکان و اندازه‌ی نصب واحد تولید پراکنده برای یک شبکه توزیع اکتیو بر روی یک شبکه نمونه 39 باسه واقعی در ایران نیز مطالعه شده می باشد [[xxi]].
مقالات دیگری نیز در زمینه بهینه‌سازی چند هدفه برنامه ریزی شبکه‌های توزیع فعال با بهره گیری از روش‌های بهینه سازی اجتماع ذرات [[xxii]]، NSGA [[xxiii]]، روش فازی [[xxiv]] و نیز با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های شبکه [[xxv]]‌ اخیرا انجام شده می باشد.
معمولا مطالعات مربوط به برنامه ریزی شبکه‌های توزیع با پیش فرض‌هایی برای تولید منابع تجدید پذیر همراه می باشد. که این طراحی هم برای شرایط پیک بار و هم برای شرایط بازیابی بار یکسان در نظر گرفته می گردد که این فرض باعث ایجاد خطا در مرحله محاسبات می گردد، با گسترش مولد‌های خورشیدی در مرجع [[xxvi]] یک متد برای تخمین توان اکتیو تولیدی به مقصود برنامه‌ریزی شبکه توزیع انجام داده می باشد. در روش پیشنهادی با بهره گیری از داده‌های آماری و مدل ضریب همبستگی اندازه توان خروجی مولد‌های خورشیدی تخمین زده شده می باشد.
 
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :158
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]