انتقال توان به عنوان یک خدمت اولیه در ارتباط با شبکه انتقال بوده و تأمین آن از وظایف بهره­بردار سیستم می­باشد. به مقصود تأمین این خدمات اولیه و حفظ آن، خدمات دیگری به عنوان خدمات جانبی مورد نیاز می­باشند که به خدمت اولیه انتقال توان اضافه می­شوند. خدمات جانبی دارای اهمیت خاصی بوده، بطوریکه بدون آن انتقال توان ممکن نخواهد بود. عناوین این خدمات جانبی که توسط FERC [2] در آمریکا پیشنهاد شده می باشد، به تبیین جدول (1-2) می­باشد [14].

 

جدول 1-2: خدمات جانبی در FERC

شماره سرویس توصیف مقیاس زمانی
1 کنترل فرکانس سیستم در این سرویس شرکت­های انتقال، قراردادهای عقد شده با دیگر شرکت­ها را برنامه­ریزی و هدایت کرده و از انتقال توان در داخل و خارج ناحیه کنترل خود اطمینان حاصل می­نماید. از چند ثانیه تا چند ساعت
2 کنترل ولتاژ و تولید توان راکتیو در این سرویس واحدهای تولید انرژی وظیفه کنترل ولتاژ را برعهده دارند. چندین ثانیه
3 تنظیم کننده بهره گیری از تولید اضافی با کنترل خودکار(AGC) و گاورنرها برای نگه­داری توازن دقیقه به دقیقه بار و تولید در نواحی کنترل برای برآورده کردن استانداردهای NERC تقریباً 1 دقیقه
4 رزروهای چرخان[3] پیش بینی و تهیه ظرفیت تولیدی غیربارگذاری سنکرون شده با شبکه که سریعاً برای تصحیح عدم توازن بار و تولید هنگام خروج ژنراتورها و خطوط انتقال بهره گیری می­گردد که بطور کامل در 10 دقیقه در دسترس می­باشند. از چند ثانیه تا کمتر از 10 دقیقه
5 رزروهای

غیرچرخان[4]

پیش بینی و تهیه ظرفیت تولیدی بهره گیری شده برای تصحیح عدم توازن بار و تولید هنگام خروج ژنراتورها و خطوط انتقال که بطور کامل در 10 دقیقه در دسترس می باشند. کمتر از 10 دقیقه
6 عدم توازن انرژی بهره گیری از تولید اضافی برای تصحیح ساعتی عدم توازن بین تبادلات واقعی با جدول زمان­بندی بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان ساعتی
7 تعقیب بار بهره گیری از تولید اضافی برای برآورده کردن تغییرات ساعت به ساعت و روزانه بار چندین ساعت
8 منبع جایگزین ظرفیتی از شبکه که در ساعاتی قابل بهره گیری بوده و در ساعاتی نیز به عنوان رزرو بهره گیری می­گردد. 30 تا 60 دقیقه
9 جبرات تلفات اکتیو بهره گیری از تولید بیشتر برای جبران تلفات سیستم انتقال از تولیدکننده به  مصرف کننده ساعتی
10 برنامه­ریزی دینامیکی اندازه­گیری (میترینگ) لحظه­ای ، تله میترینگ و محاسبه نرم افزاری و سخت افزاری برای انتقال مقدار یا همه خروجی یک ژنراتور یا یک بار مصرفی از یک ناحیه کنترلی به ناحیه دیگر چند ثانیه
11 قابلیت راه­اندازی مستقل توانایی واحد تولیدی برای رفتن از حالت خاموشی به شرایط بهره برداری بدون کمک گرفتن از شبکه و انرژی دادن به شبکه برای کمک به دیگر واحدها بعد از خاموشی کامل هنگام وقوع رخداد
12 سرویس پایداری شبکه بهره گیری از ابزارهای خاص همچون PSS، برای حفظ پایداری شبکه و قابلیت اطمینان شبکه چندین سیکل

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد کنترل فرکانس