دانلود پایان نامه:طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

در این پژوهش اطلاعات و روابط  لازم برای طراحی رادار دهانه ترکیبی، بعضی الگوریتم‌های تشکیل تصویر و جبرانسازی حرکت گرد آوری شده می باشد. همچنین تکنینک‌های مورد بهره گیری در رادارهای دهانه ترکیبی مناسب برای پهپادها مطرح و یک رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد طراحی شده‌می باشد. در این پژوهش کوشش شده می باشد تمامی ملاحظات طراحی رادار دهانه ترکیبی بصورت مدون ارائه گردد. عملکرد رادار طراحی شده و الگوریتم‌های مورد بهره گیری با شبیه سازی در طی سناریو‌های مختلف مطالعه شده می باشد. همچنین در طی این پژوهش الگوریتمی جدید برای جبران خطای حرکت پیشنهاد شده می باشد. این الگوریتم مبتنی بر تخمین مسیر حرکت غیر ایده‌ال سکو، با مسیر‌های خطی می باشد. مزیت این الگوریتم در کاهش بار محاسباتی لازم برای جبرانسازی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد