دانلود پایان نامه:طراحی و ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

خواص خطوط انتقال کوپل‌شده چهار پورتی در مطالب قبلی بحث گردید. با وجود این، از آنجایی که برای طراحی فیلتر فقط دو پورت نیاز می گردد، دو پورت دیگر یا  مدار باز می گردد یا اتصال کوتاه. به مقصود سنتز چنین ساختارهایی، ماتریس امپدانس چهار پورتی بهره گیری می گردد که با بهره گیری از جمع آثار تحریک‌های مود زوج و مود فرد خطوط کوپل‌شده به دست می­آید. شکل ‏2‑14 این نوع خط را نشان می‌دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد