دانلود پایان نامه:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

  مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

مدلی که برای صدا در نظر گرفته می­گردد به صورت یک مدل مارکوف خاموش-روشن می باشد که به صورت شکل
2-8 مدل می­گردد]15[:

شکل‏2‑8 مدل ترافیکی ارسال صدا از طریق اینترنت

در شکل 2-8 احتمال رفتن از حالت 0 به حالت 1 برابر با  واحتمال ماندن در این حالت برابر با  می باشد. از طرف دیگر احتمال رفتن از 1 به 0 برابر با  و احتمال ماندن در 1 برابر با  می باشد. احتمالات شروع در حالات 0و1 به ترتیب برابر با  و  می­باشد که به صورت ارتباط­ی 2-1 قابل حصول می باشد]15[:

(2-1)

با در نظر داشتن توضیحات داده شده مدل ترافیکی در نظر گرفته شده برای شبیه­سازی به این شکل می باشد که، یک زنجیره مارکوف روشن-خاموش که مدت زمان روشن بودن برابر با  یک تابع چگالی احتمال نمایی با مقدار متوسط 3 ثانیه می باشد و دورره­ی خاموشی یک دارای تابع چگالی احتمال نمایی با بیشینه 9/6 ثانیه و مقدار متوسط 3 ثانیه می باشد. هنگامی که زنجیره در دوره­ی روشن بودن می باشد 20 بسته که اندازه هر کدام 20 بایت هر 20 میلی­ثانیه ارسال می­گردد و در دوره­ی خاموش بودن نیز هیچ بسته­ای ارسال نمی­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: