دانلود پایان نامه:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

در این قسمت روشی برای بازیابی ویژگی های اسکرمبلرهای همزمان با داشتن دو فرضیه بر روی دنباله ورودی آنها می پردازیم این دو فرضیه شامل اینکه بعضی از بیت های دنباله ورودی را می‌دانیم و یا اینکه در حالت دیگر بیت‌های دنباله ورودی را نمی‌دانیم اما بایاس دنباله را می‌دانیم، می‌باشد. قابل ذکر می باشد که برای اسکرمبلرهای سنکرون چندجمله‌ای فیدبک بایستی بنیادین[1]باشد اگر این طور نباشد دوره تناوب دنباله تولید شده بهینه نخواهد بود[7] .

فرض می کنیم M بیت پشت سرهم دنباله ورودی را داریم در این حالت با اضافه کردن این بیت ها به دنباله خروجی بیت های متناظر با بیت های دنباله ی  LFSR به دست خواهند آمد. پس از آن با اجرای الگوریتم برلکمپ-مسی بر روی این M بیت دنباله ی LFSR ، می توان چندجمله ای فیدبک اسکرمبلر را به دست آورد. از آنجایی که این الگوریتم نیاز با داشتن   بیت از دنباله ی LFSR را دارد چندجمله ای فیدبک اسکرمبلر به محض داشتن  بیت از دنباله ی ورودی، قابل بازیابی می باشد. پیچیدگی زمانی اجرای این الگوریتم به شدت به طول موثر LFSR بستگی دارد حتی اگر از قبل این طول را بدانیم. در واقع در i-امین تکرار الگوریتم برلکمپ-مسی، LFSR کمینه طولی که می تواند نخستین i-بیت دنباله را تولید کند تعیین می گردد. پس برای  در i-امین تکراردر الگوریتم تنها چک می گردد که  (i-امین بیت متناظر) توسط LFSR قبلی به دست می آیدیا خیر. پس در تکرار iام الگوریتم زمانی که  باشد به اندازه  عملیات محاسبه انجام می گردد و زمانی که  باشد در حدود  عملیات محاسبه انجام می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: