در این پایان­نامه، برای اولین بار، مدل­سازی بارهای شبکه در مساله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی­ خازن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این پژوهش، سه فرضیه­ی اصلی مبنای مطالعه می باشد:

  • حضور بانک خازنی منجر به کاهش تلفات توان و بالتبع بهبود پروفیل ولتاژ می­گردد.
  • لحاظ کردن مدل­های مختلف روی محل و ظرفیت بانک خازنی موثر خواهد بود.
  • شبکه­های مورد مطالعه دارای بار ثابت و متعادل­اند.

همچنین مطالعه پیش­رو اساسا از سه فرضیه تسهیلی رایج بهره گیری کرده می باشد:

  • بانک­های خازنی از نوع ثابت­اند.
  • اندازه انحراف ولتاژ، معیار مطالعه چگونگی بهبود پروفیل ولتاژ می باشد.
  • شبکه نمونه، شبکه توزیع شعاعی می باشد.

 

مطالعه توانائی الگوریتم PSO در حصول جواب­های بهینه برای جایابی خازن.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق عملکرد الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه