خواهیم دید که نمایش دنباله  با بهره گیری از تبدیل-D  هافمن[1] بسیار ساده تر خواهد بود.

 

با در نظر داشتن ارتباط ‏2‑8 و‏2‑16  می بینیم که ارتباط ‏2‑2 به سادگی مشخص می کند که در حاصلضرب  اندیس j در دنباله برای  به صفر می رسند. پس می توان ارتباط را به صورت زیر بازنویسی نمود.

 

یک چندجمله ای با درجه ی کمتر از L می باشد. علاوه برآن با بهره گیری از ارتباط ‏2‑17  و ‏2‑18 می توان معادله ماتریسی زیر را که ارتباط ی ضرایب را با چند جمله ای LFSR و مقدار اولیه آن را اظهار می کند، نوشت.

 

از آنجایی که ماتریس ارتباط‏2‑19 معکوس پذیر می باشد، پس به ازای هر ، مقدار اولیه منحصربفرد متناظر وجود خواهد داشت. این موضوع به گونه اختصار در قضیه4 اظهار شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق درباره:تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز