تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی :پایان نامه ارشد

جدول ‏4‑2 شناسایی چندجمله ای فیدبک اسکرمبلرهای جمعی همراه با نویز

جدول ‏4‑3 شناسایی چندجمله ای فیدبک اسکرمبلرهای ضربی همراه با نویز

جدول ‏4‑4 شناسایی چندجمله ای فیدبک اسکرمبلرهای ضربی همراه با نویز  

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با عبور بیت‌های اسکرمبل شده از کانال BSC باز هم می‌توان با بهره گیری از الگوریتم قبل که برای حالت بدون نویز به کار رفت، چندجمله‌ای فیدبک را شناسایی نمود. تنها تفاوت در این می باشد که بایاس موثر دنباله بسته به احتمال خطای کانال  تغییر می کند. هرچه بایاس موثر دنباله نسبت به بایاس اصلی منبع کوچکتر گردد، جهت شناسایی چندجمله‌ای فیدبک به بیت‌های بیشتری احتیاج خواهیم داشت. با مقایسه اسکرمبلرهای جمعی و اسکرمبلرهای ضربی می‌توان دید جمعی‌ها در برایر شناسایی مقاوم‌تر هستند و حمله به اسکرمبلرهای ضربی و شناسایی چندجمله‌ای فیدبک آنها آسان‌تر می باشد و به تعداد بیت‌ها (اطلاعات) و حجم محاسبات کمتری احتیاج دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: