تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC:دانلود پایان نامه

شکل (‏1‑15) ساختار تقویت­کننده لوله­ای موج رونده [6].

تولید و تقویت سیگنال رادیویی در تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده موفقیت­آمیز بوده می باشد، به­طوری که امروزه در بعضی کاربردها به­تقویت کننده­های حالت جامد ترجیح داده می­شوند [1].

با در نظر داشتن­این­که سرعت الکترون­ها در نانولوله­های کربنی به­صورت تئوری  105´8 می باشد، که سرعت فاز سیگنال­های رادیویی منتشره در طول نانولوله کربنی به­همین اندازه کاهش می­یابد، تشابه خاصی بین تقویت­کننده لوله­ای موج رونده و نانولوله­های کربنی هست. در نگاه اول به­نظر می­رسد نانولوله­های کربنی به­علت های زیر معادل کاملی از تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده در مقیاس نانو هستند:

  • ساختار موج آرام: تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده از ساختار مارپیچ برای کند کردن موج بهره گیری می­کنند، که نانولوله­های کربنی به­دلیل ضخامت و قطر بسیار ریزشان ذاتا این ویژگی را دارند.
  • الکترون­های سریع: تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده، یک پرتو از الکترون­ها را در خلا شتاب می­دهند، در حالی­که در نانولوله­های کربنی الکترون­ها به­اندازه اندکی متفرق می­شوند و در نتیجه سرعت جابجایی بالایی خواهند داشت.
  • همگام­سازی سرعت موج و الکترون: در نانولوله­های کربنی ذاتا بین این دو سرعت تطابق هست، در حالی­که در تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده برای رسیدن به­این مقصود از ساختار دقیقی بایستی بهره گیری نمود.
  • محدودیت پرتو الکترون: الکترون­ها محدود به­سطح نانولوله­های کربنی هستند، در­حالی­که در تقویت­کننده­های لوله­ای موج رونده از آهن­ربای حجیم برای محدود کردن پرتو در خلا بهره گیری می­کنند [1].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: