تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز:دانلود پایان نامه

علاوه بر تمام قابلیت‌هایی که قبلا گفته گردید، یک نقطه اشکال متمایز در ارتباط با آنتن آرایه انعکاسی هست. این نقطه اشکال ویژگی ذاتی پهنای باند باریکش می باشد، که به گونه کلی بسته به طراحی عنصر، اندازه روزنه، فاصله کانونی، و غیره نمی‌تواند بیشتر از ده درصد باشد. عملکرد پهنای باند آنتن آرایه انعکاسی [28] هیچ شباهتی به یک آنتن بازتابنده سهموی ندارد، که در آن از لحاظ تئوری پهنای باند بی‌نهایت هست. برای آنتن آرایه انعکاسی مایکرواستریپ چاپی، پهنای باند با دو عامل محدود می گردد. یکی باریک بودن پهنای باند عناصر رویه مایکرواستریپی در سطح آنتن آرایه انعکاسی و دیگری تاخیر فاز شعاعی تفاضلی.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد