بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب:پایان نامه ارشد

با در نظر داشتن پیشرفت­های اخیر اجزا الکترونیک، کاربرد­­های زیادی برای شبکه­های حسگری تعریف شده­ می باشد. این گونه کاربردها بر مبنای اهدافی زیرا شناسایی، مراقبت و کنترل  بنا نهاده می­شوند.

شبکه­های حسگری مکان­یاب مکان بعضی حسگرها را که دارای موقعیت مشخصی نیستند بوسیله بعضی حسگرها با مختصات معلوم تخمین می زنند که بر اساس یکی از روش­های اندازه­گیری پارامترهای سیگنال دریافتی مانند توان یا زمان رسیدن سیگنال دریافتی صورت می­گیرد. حسگرهایی که دارای مختصات معلوم در شبکه هستند، حسگرهای مرجع یا گره­های مرجع [1]نامیده می­شوند.

گره­های مرجع­ مختصات خود را  معمولا با بهره گیری از سیستم­های GPS می­یابند. در محیط­های بسته می­توان برای آن­ها مختصات تعریف نمود یا حسگرها را در مختصات معینی نصب نمود. البته محدودیت­های مصرف توان و سایر حسگرها نیز ممکن می باشد اجازه­ی بهره گیری از GPS را در گره­های مرجع ندهد.

حسگرهایی که دارای مختصات مجهول هستند و بایستی بوسیله­ی الگوریتم­های مکان­یاب مکان آن­ها تخمین زده گردد، گره های هدف می­باشند. البته در بسیاری از کاربردها نیازی به داشتن گره­های مرجع نیست و مهم تعیین موقعیت حسگرها نسبت به یکدیگر می باشد.

[1] Anchor

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد