بهینه­ سازی جایگذاری گره­ ها در محیط­ های مختلف برای شبکه­ های حسگر فرا پهن­ باند مکان­ یاب-پایان نامه ارشد

دسته­ی اول، سیستم­هایی هستند که فاصله­یابی آن­ها بر اساس سیگنال­های رادیویی انجام می­گیرد که به آن­ها سیستم­های مکان­یاب بر پایه­ی فاصله­یابی گفته می­گردد.

دسته­ی دوم، سیستم­هایی هستند که فاصله­یابی آنها  با بهره گیری از نقشه­های از پیش ثبت شده انجام می­گیرد. این روش­ها شامل دو مرحله می­باشند:

مرحله­ی اول: ایجاد یک نقشه از محیط مورد نظر و ثبت مشخصات سیگنال در نقطه به نقطه­ی محیط تحت نظارت.

مرحله­ی دوم: در این مرحله مکان­یابی واقعی انجام شده و در هر نقطه از هدف با در نظر داشتن دریافت سیگنال براساس نقشه ثبتی موقعیت را تشخیص می­دهد.

مانند معضلات بهره گیری از این روش ثبت اطلاعات با حجم بالا و پیچیدگی قدرت پردازش می­باشد که  عملا بهره گیری از این نوع سیستم­ها را در مناطق وسیع با دقت مناسب غیر ممکن می­سازد.

از پرکاربردترین روش­هایی که از این فناوری بهره گیری می­کنند، روش­هایی مبنی بر ثبت قدرت سیگنال و روش­هایی مبتنی بر متوسط توان دریافتی سیگنال و متوسط تاخیر ناشی از پروفایل تاخیر می­باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: