بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو-دانلود پایان نامه

چگالی بالای الکترون‌های آزاد فلز حتی وقتی جسم بسیار کوچک باشد، باعث می گردد فاصله بین ترازهای انرژی در فلز در مقایسه با تحریکات گرمایی با انرژی  (در دمای اتاق) بسیار ناچیز باشد و به همین دلیل می‌توان برخورد امواج الکترومغناطیسی با فلزات را با تئوری کلاسیک الکترومغناطیس مطالعه نمود. اما وقتی ابعاد ذرات خیلی کوچک (کمتر از 30 نانومتر) باشد دیگر تئوری کلاسیک جوابگو نیست و چاره‌ای غیر از رجوع به مکانیک کوانتومی باقی نمی‌ماند. تمام مورد هایی که در این فصل مطالعه و ذکر گردیده در محدوده تئوری کلاسیک قرار دارد.

فلزات در محدوده فرکانس‌های مایکروویو و مادون قرمز دور[1] به شدت انعکاسی هستند و به همین دلیل از آنها به عنوان غلاف[2] در ساخت موجبرها و تشدیدگرها[3] بهره گیری می­گردد و به عنوان هادی کامل با ضریب هدایت بی­نهایت قابل قبول هستند. در این محدوده مقدار ناچیزی از موج الکترومغناطیسی برخوردی در داخل فلز نفوذ می ‌کند. در فرکانس‌های بالاتر به سمت ناحیه مادون قرمز نزدیک و طیف مرئی نفوذ میدان‌ها در داخل فلز افزایش می‌یابد و نهایتا در فرکانس­های فرابنفش فلزات رفتاری مشابه دی‌الکترک پیدا می‌کنند و امواج الکترومغناطیسی با درجه تضعیف‌های مختلف بسته به جزئیات ساختار باندهای الکترونی داخل آنها منتشر می­گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: