بررسی عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏ های چند مسیری-پایان نامه برق

 

چگونگی چرخش الکتریکی آنتن‌های باندکناری

    الگوی تشعشعی یک آنتن حلقه آلفورد از آنتن‌های باندکناری در هر لحظه همه جهته و دایره‌ای می‌باشد. با در نظر داشتن تشعشع سیگنال از دو آنتن دایره باندکناری و ارسال سیگنال از آنتن‌های مجاور در مرحله بعد و ادامه داشتن این رویه، چرخش الکتریکی پترن قسمت باندکناری، مشهود می گردد. در واقع بجای چرخش مکانیکی از سوئیچ الکتریکی آنتن‌های باندکناری بهره گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد