• تولید انرژی الکتریسیته در قالب برنامه توسعه، چراکه فقر بخش جنوبی این کشور از منظر انرژی برق، بازار بسیار بکری را پدید آورده می باشد.
  • انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته
  • تحویل) فروش (انرژی به مشتریان

در واقع با در نظر داشتن این سه حوزه دولت درصدد رفع نقایص تولیدی در مناطقی جنوبی و رهایی از واردات برق برآمد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق در مورد تقویت کننده عملیاتیcmos(CMOS-OPAMP) و تقویت کننده عملیاتی مبتنی بر نانولوله کربنی