ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ای از تصاویر وضوح پایین:پایان نامه برق

به علاوه، وجود نقاط پرت[1] ، منجر به تخمینی نادرست خواهد گردید. به گونه کلی، روشی که جواب بهینه­ای را برای کلاس محدودی از داده­ها و مدل نویز بدهد، ممکن می باشد موثرترین روش نباشد. در اغلب موردها، روش­های تخمینی که به خطاهای مدل­سازی و داده حساس نیستند، ممکن می باشد نتایج بهتر و پایدارتری تولید کند.

[1] Outliers

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد