ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-پایان نامه ارشد

 

قلب دارای 4 حفره، 2 حفره در بالا به نام دهلیز و 2 حفره درپایین به نام بطن می باشد، هر یک از این حفر­ها به دلیل بیماری­هایی دچار گشادی می­شوند اما گشادی که در میان عوام شناخته شده گشادی بطن چپ می باشد. گشادی بطن چپ به نارسایی قلب منجر می­گردد. گشادی بطن چپ به دلیل نارسایی و تنگی دریچه آئورت و گشادی بطن راست هم بدلیل نارسایی دریچه پولمونر ایجاد می­گردد. علاوه بر اتساع و گشادی بطن چپ بیماری­های دیگری هم هست که به کمک بخش­بندی می­توان در تشخیص زود هنگام بیماری و در طریقه درمان اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار دهد.

پیچش بطن راست تأثیر مهمی در خروج خون از بطن دارد و درست انجام نشدن این پیچش می­تواند باعث اختلال در طریقه خروج خون بشود. مطالعات بالینی نشان داده­اند که تحلیل هم زمان اطلاعات پیچش بطن راست و کسر خروجی می­تواند اطلاعات مفیدی در مورد کارکرد قلب در اختیار قرار دهد و می­تواند در تشخیص زود هنگام بیماری و همچنین در طریقه درمان مفید واقع گردد.

شبیه سازی

مراحل شبیه­سازی در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار متلب 2010 بر روی تعداد زیادی از تصاویر قلبی ام ار ای انجام شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد