پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه

مقدمه در این فصل به مطالعه پیشینه پژوهش پرداخته شده، که حاوی چکیده ای از مطالعه ای عمیق و وسیع از آن چیز که در باره موضوع پژوهش و موضوعاتی مشابه که در کتابها، مقالات، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش بدیهی می باشد که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم می باشد به مسائل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی

۱-۶٫ سؤالات پژوهش: بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه ارتباط ای هست؟ بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارتباط شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

۲-۱٫  مقدمه: بخش اول: گستره نظری مسأله مورد پژوهش بخش دوم: مطالعه پیشینه مطالعاتی در بخش اول که گستره نظری مسأله مورد پژوهش را در بر می‎گیرد، پژوهشگر کوشش دارد پیشنه نظری مسأله مورد پژوهش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۲-۲-۱-۲٫ عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی عبارتند از: ۱٫عوامل فردی: هدف، انگیزه، هوش، توجه، برنامه‎ریزی، ابعاد شخصیتی و آمادگی جسمی و روانی ۲٫عوامل خانوادگی و اجتماعی: شرایط عاطفی و امنیت خانواده، شرایط اجتماعی و اقتصادی، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و رابطه آن با میزان درگیری والدین در امور تحصیلی

۲-۲-۱-۳٫  ویژگی‎های‎شخصیتی و تأثیر آن در عملکرد تحصیلی: موفقیت در تحصیل تأثیر مهمی را در ایجاد فرصت‎های آینده دانش‎آموزان دارد. آموزش خوب و قوی می‎تواند همزمان هم ناظر به آینده بوده و هم از تجارب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارتباط جهت گیری مذهبی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان

1-6- فرضیه های پژوهش 1-6-1-فرضیه اصلی:بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری هست. 1-6-2-فرضیه های فرعی: 1- بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A.) گرایش برنامه ریزی درسی عنوان: ارتباط هوش اخلاقی و مهارت­های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان های عشایری ادامه مطلب…

By 92, ago