پایان نامه های ارشد

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی تکه ای از متن پایان نامه :   متصدی  واجرای  کنوانسیون ورشو و اصلاحیه  لاهه ادامه مطلب…

By userj, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی تکه ای از متن پایان نامه :   در سال 1966 شورای ایکائو ناکار آمدی ادامه مطلب…

By userj, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی  تکه ای از متن پایان نامه :   واجرای  کنوانسیون ورشو و اصلاحیه  لاهه در ایران  ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز دراین‌خصوص بایستی اظهار داشت که موقعیت‌هایی که شامل ضرر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   – پروتکل ویزبی[1] مادۀ ششم پروتکل ویزبی مقررۀ مستقیمی نیست. این ماده مقرر می‌دارد: «بین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

مطالعه تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   در خصوص استفاده از عبارت «برای دولت‌ها» دایموند می‌گوید: «به عقیده من این اوضاع و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   . طرف معاهده اصلاح‌شده محسوب خواهد شد؛ ب. در قبال هر طرف معاهده‌ای که تعهدی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   تعارض منفی این نوع تعارض که بیشتر تحت عنوان «دکترین احاله» شناخته شده، برخلاف تعارض ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تعیین تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب-دانلود پایان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب قسمتی از متن پایان نامه :   رژیم‌های حقوقی ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حمل و نقل مرکب1980 1-1-3- نیل ادامه مطلب…

By 92, ago