پایان نامه های ارشد

پایان نامه پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی

1-3 اهداف پژوهش: 1-3-1 -هدف کلی: پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی و سبک دلبستگی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی 1-3-2- اهداف جزئی:   1-      پیش بینی اضطراب امتحان بر حسب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها

موضوع پایان نامه: مطالعه ارتباط بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها فصل اول: طرح پژوهش مقدمه: بشر در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A . گرایش برنامه ریزی درسی            عنوان پژوهش : مطالعه تأثیر ارائه تکلیف به روش حل ادامه مطلب…

By 92, ago