پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی  تکه ای از متن پایان نامه :   شیوه های جستجوی اطلاعات آنلاین و درک ارزیابی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران تکه ای از متن پایان نامه : و کارآمد در هنر نمایشنامه و داستان نویسی می باشد،  به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با عنوان اعاده دادرسی (رویکرد نظام کیفری ایران)

  عنوان کامل پایان نامه :  اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران) قسمتی از متن پایان نامه :   تعریف مبانی و پیشینه اعاده دادرسی 2-3-1- تعریف اعاده دادرسی اعاده دادرسی یک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز-پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی  قسمتی از متن پایان نامه :   موافقت نامه یکی سازی[1] بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری – پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :      عطّار در بسیاری از آثار خود متأثر از روایت مذکور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری – پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :        ـ مهم‌‌ترین اصل حدیث‌شناسی هر خبری از سه حالت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری – دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :      «روایت، حدیث، خبر، اثر، سنت و گاه حدیث، مجموعه واژه‌‌هایی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری – دانلود

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :      سال 548 هـ ق : حمله‌ی ترکمانان غز به نیشابور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :    هیچ سندّیت تاریخی ندارد. حسن بصری تا روزگار خلافت مولا علی(ع) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری تکه ای از متن پایان نامه :      حوادث داستان، لحن صمیمانه و نرم، شکل تمثیل رمزی و ادامه مطلب…

By 92, ago