پایان نامه های ارشد

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی  تکه ای از متن پایان نامه :     ـ  طبیب نیا(1385) تحقیقی با عنوان « ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

  عنوان کامل پایان نامه :  تعیین تأثیر توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید قسمتی از متن پایان نامه :   چکیده توبه از مباحث مهم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال …

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی قسمتی از متن پایان نامه :   مجازات تکمیلی وتبعی علاوه بر مجازات یا مجازات هایی که برای یک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:بررسی ضرورت قانون …

  عنوان کامل پایان نامه :  صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی قسمتی از متن پایان نامه :   اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago