پایان نامه های ارشد

پایان نامه اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

عنوان کامل پایان نامه : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در زمینه حقوق کودک و  ممنوعیت کار کودک بند اول: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] (۱۹۵۰ میلادی) کنوانسیون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

  عنوان کامل پایان نامه : ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در زمینه حقوق کودک و  ممنوعیت کار کودک بند اول: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] (1950 میلادی) ادامه مطلب…

By 92, ago