پایان نامه های ارشد

پایان نامه رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی

تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها     ۱-۶-۱- تعاریف نظری: رضایت زناشویی: احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه‌شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه جنبه‌های ازدواجشان را در نظر می‌گیرند، رضایت یک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه خودشناسی انسجامی و رضایت زناشویی

۲-۲- الف: خانواده ۲-۲-۱-کارکرد مطلوب خانواده چنانچه روابط زناشویی ارتباط‌ای سست باشد پایه‌های لازم برای موفقیت‌آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود برای زوجی که خودشان باهم سازگار ادامه مطلب…

By 92, ago