پایان نامه های ارشد

پایان نامه طراحی درس‌افزار ریاضی 1 و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری مبتنی بر نظریه آندرسون دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های ناحیه یک کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی( M.A.) گرایش برنامه ریزی درسی عنوان : طراحی درس‌افزار ریاضی 1 وتأثیر آن بر یادگیری و یادداری مبتنی بر نظریه آندرسون دانش‌آموزان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی 88-87

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی(M.A) گرایش صنعتی و سازمانی عنوان: مطالعه ارتباط رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها

دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش مشاوره‌ی مدرسه عنوان: مطالعه ارتباط‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها استاد راهنما: دکتر آسیه شریعتمدار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت

دانشگاه شیراز دانشکده پردیس نیمه حضوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش مشاوره مدرسه عنوان: مطالعه میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت استادراهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

فصل اول کلیات پژوهش مقدمه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک جهان سازمانی مبدل شده می باشد بدین ترتیب اهمیت سازمان ها که بیشترین دوران زندگی بشر در آنها سپری می شد ادامه مطلب…

By 92, ago