Posts

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی

مهندسی برق – الکترونیک
عنوان :
آرایه های میکروفنی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده:
مطالعه و بهره گیری از آرایه های میکروفنی از حدود 20 سال پیش شروع شده می باشد . در پرتو
پیشرفتهای تحقیقاتی و تجربیات انجام شده تا امروز این حوزه به جائی رسیده می باشد که فناوری
مبتنی بر آرایه قابلیت بکارگیری سریع در بعضی از سیستم های فعلی را دارد و قدرت ذاتی فراوانی
برای بهبود محصولات موجود و تولید وسائل آنرا داراست .
این متن در دو بخش تنظیم شده می باشد در بخش اول تاکید براستفاده از آرایه های میکروفنی برای
بهبود گفتار اظهار شده و در بخش دوم منطقه بندی منبع عنوان میشود.
فصل 1 طرح آرایه ای را تبیین می دهد که پاسخ مکانی آن دریک پهنای باند وسیع تقریباً تغییر
چندانی نمی کند. چنین طرحی این اطمینان را به وجودمی آورد که فیلتر کردن مکانی که توسط
آرایه شکل میگیرد در تمام پهنای باند سیگنال گفتار یکنواخت می باشد . مشکل عمده با بسیاری از
طرحهای آرایه ای آنستکه آرایه فیزیکی خیلی بزرگی برای داشتن دقت تفکیک پذیری منطقی در
حوزه مکان نیاز دارند.
مخصوصاً در فرکانسهای پائین این شکل را در فصل 2 مطالعه کرده ایم که مروری بر آرایه های فوق
جهتی می باشد . این آرایه ها چنان طراحی شده اند که جهت وری مکانی خیلی بزرگتری نسبت به
شکل دهنده پرتو از نوع تأخیر و جمع تولید کنند.
فصل 3 بهره گیری از فیلتر حذف کننده نویز تک کاناله را در خروجی آرایه میکروفنی تبیین می
دهد. طرح چنین پس – فیلتری معمولاً نیاز به اطلاعاتی درمورد همبستگی نویز بین میکروفن های
مختلف دارد .
توابع همبستگی مکانی برای میکروفن های جهتی مختلف در فصل 4 مطالعه شده می باشد ، که
بهره گیری از این توابع را در کاربردهای حذف و فقی نویز تبیین میدهد.
فصل 5 روشهای وفقی آرایه های میکروفنی را تبیین می دهد که تمرکز بر الگوریتم هایی دارند که
پایدارند و در محیطهای واقعی خوب اقدام می کنند.
فصل 6 الگوریتم های فیلتر کردن مکانی بهینه را براساس تجزیه عام مقدار تکین تبیین می دهد.
پس این فصل روشهایی را ارائه می کند که پیچیدگی ¸ این روشها نیازمند محاسبات زیادی هستند
محاسباتی را کاهش می دهند و پس اجازه بکارگیری آنی را میدهند .
فصل 7 روشهای مختلف را که بطور دقیقی منطقه بندی را در محیط آکوستیکی خاصی نشان
می دهد ، ارائه می کند . تأکید بر دقت در شرایط بد می باشد که با روش مناسبی با جزئیات کامل
آمده می باشد . فصل 8 این مسئله را به حالتی که چند منبع فعال وجود داشته باشد بسط می دهد .
این مطلب بدلیل وجود چندین گوینده پیچیده تر نیز ¸ زمانیکه محیط واقعی را در نظر بگیریم
می گردد.
فصل 9 سناریوی منطق بندی منبع را بصورت جامع تری اظهار می دارد تا اطلاعات حاصل شده از
حسگر غیر آکوستیکی را نیز به آن اضافه کند . در این حالت هر دو سیگنالهای صدا و تصویر بطور
موثری ترکیب می شوند تا حرکت گوینده را دنبال کنند.
در فصل پایانی بعضی از کاربردهای خاص فن آوری آرایه میکروفنی که امروزه بکار گرفته میشود
اظهار شده می باشد.
مقدمه:
مسئله بهبود سیگنال گفتار دریافت شده توسط آرایه میکروفنی تمرکز دارد. برای کاربردهای
مختلف ، شامل تعامل بشر – کامپیوتر و تلفن دست آزاد می باشد که هدف آنها ارائه قابلیت حرکت
بهره گیری کنندگان بدون هیچ قید و بندی در محیط های م ختلف می باشد بطوریکه کیفیت بالای
منابع تداخلی و اثرات ¸ سیگنال گفتار ثابت باقی بماند و پایداری در برابر نو یز زمینه
وجود داشته باشد. بهره گیری از آرایه های میکروفنی فرصت بهره گیری (reverberation) واخنشی
کردن از این حقیقت را که منبع سیگنال گفتار اصلی و منابع نویزی از لحاظ فیزیکی در فضا از هم
جدا هستند بما می دهد. روشهای متداول در پردازش آرایه معمولاً برای کاربردهایی نظیر رادار و
سونار به وجودآمده اند و آغاز نیز در آرایه های میکروفنی بمنظور حل معضلات دریافت گفتار دست
آزاد بکار گرفته شدند . اما محیطی که آرایه میکروفنی در آن بکار گرفته م یشود بسیار متفاوت از
کاربردهای متداول آرایه هاست . نخست آنکه ، سیگنال گفتار اصلی دارای پهنای باند نسبتاً خیلی
وسیع حول فرکانس مرکزی آن می باشد و باعث می گردد که روشهای باند باریک متداول کارآیی
نداشته باشد ، ثانیاً تداخل چند مسیری قوی که از واخنش اتاق ایجاد می گردد بایستی در نظر گرفته
گردد . نهایتاً ممکن می باشد منبع سیگنال گفتار اصلی و سیگنالهای نویزی نسبت به آرایه نزدیک
باشند به این معنی که فرض میدان – دور دیگر صحیح نباشد. این تفاوتها (درمیان سایرین ) به این
معنی می باشد که روشهای آرایه ای جدید بایستی برای کاربردهای آرایه میکروفنی فراهم آیند.
قابلیت منطقه بندی و جستجوی یک یا چند منبع گفتار نیازی ضروری در سیستم های آرایه
مثل اطلاعات هر ¸ دقت ثابتی بر روی گوینده اولیه ¸ میکروفنی می باشد . برای کاربردهای بهبود گفتار
گوینده متداخل یا منابع نویزی همبسته برای هدایت موثر آرایه لا زم می باشد و باعث بهبود منبع
مفروض می گردد در حالیکه در همان زمان بنظر می آید تضعیف عملی نامطلوب باشد . اطلاعات
مکانی بعنوان راهنمائی برای فرق هر یک از گویندگان در حالت سناریوی چند منبعی قابل بهره گیری
می باشد . با این اطلاعات موجود ، تمرکز خودکار بر روی منبع و تعقیب آن براساس یک پایه گسترش
4
یافته امکان پذیر می باشد . اخیراً ابراز علاقه خاصی در این زمینه دیده م یشود مثل تخمین های مکان
گوینده برای نشانه روی یک دوربین یا دسته ای از دوربین ها دریک سیستم کنفرانس ویدیوئی ،
براین اساس ، اطلاعات خودکار منطقه دیگر نیاز به یک بشر یا تعدادی از متصدیان دوربین ندارد .
چندین محصول تجاری از فناوری آرایه میکروفنی در محیطهائی نظیر اتاق کوچک بهره گیری میشوند
تا یک دوربین روبوتیک را هدایت کنند و قالب فعال گوینده راداشته باشند .
تعداد صفحات: 281
قیمت: 14700 تومان

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :       


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر ان بر حفاظت شبکه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
سمینار ” مطالعه سیستم زمین در شبکه توزیع وتاثیر آن بر حفاظت شبکه” برای بهبود و تداوم سرویس برق
وارائه راهکار اصلاحی جهت سیستم مناسب حفاظتی واتصال زمین تعریف گردید. انجام مطالعات در شبکه توزیع
با در نظر داشتن شرایط محیطی نواحی گوناگون و کارائی تجهیزات حفاظتی و اتصال زمین شبکه های 20 کیلوولت
و وضعیت خاک و زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و پس بهینه سازی سیستم حفاظت و اتصال زمین در
شبکه توزیع موجب کاهش آسیب دیدگی پرسنل و تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق خواهد گردید .
برای ایجاد شرایط ایمنی و بالا بردن قابلیت اطمینان و کیفیت تغذیه در شبکه های توزیع برق از سیستم
های حفاظتی بهره گیری می .گردد در این سمینار کوشش شده می باشد سیستم زمین و سیستم حفاظت شبکه های
توزیع،تئوری عدم تقارن درشبکه های توزیع،اثر هارمونیک ها در نامتعادلی شبکه مورد مطالعه قرارگرفته و
دستورالعمل های عملی پیشنهادی از استاندارد IEEE جهت زمین کردن شبکه توزیع در فصل پنجم آورده
شده می باشد .
درخاتمه گزارش راهکارهای اصلی جهت بهبود سیستم حفاظت و اتصال زمین ارائه شده می باشد .
مقدمه :
یکی از مهمترین بخش های یک سیستم قدرت بهم پیوسته وبزرگ، سیستم توزیع انرژی الکتریکی می باشد، این
مجموعه که وظیفه برق رسانی نهایی و مستقیم به مصرف کنندگان را برعهده دارد هرچند که با سطوح ولتاژ
بالایی سروکار ندارد، اما پیچیدگی و وسعت آن به مراتب بیشتر از دیگر بخش های سیستم قدرت می باشد.همین
مساله باعث شده می باشد تا انجام تحقیقات ومطالعه بر روی این سیستم، دشوارتر وحفاظت ونگهداری از آن
بسیار حساس تر باشد. یکی از اولین نیازمندی ها در هر سیستم تغذیه آن می باشد که چنین سیستمی به خوبی
طراحی گردد و درمرحله بعد به خوبی مورد نگهداری قرار گیرد تا تعداد خطاهایی که ممکن می باشد در آن رخ
دهد، محدود گردد.درارتباط با سیستم های توزیع نیز ابزارهای چندی وجوددارند که برای کمک به برآوردن
شرایط ایمنی، قابلیت اطمینان وکیفیت تغذیه مورد بهره برداری قرار میگیرند. مهم ترین این ابزارها سیستم
های حفاظتی هستند .
سیستم های حفاظتی برای برطرف کردن خطاها و محدود ساختن خرابی در تجهیزات سیستم های توزیع
نصب میشوند. مهمترین علل رخداد خطا در شبکه های توزیع عبارتند از : باد و توفان، نقصان عایقی، حرارت
و شاخه های درختان و حیواناتی که باعث اتصالی در مدارهای الکتریکی میشوند. بسیاری از خطاها دارای
طبیعتی گذرا هستند و اغلب بدون از دست دادن تغذیه و یا با زمان بسیار کم قطع مدار برطرف میشوند حال
آنکه خطاهای ماندگار به خروج طولانی تری میانجامد. برای اجتناب از خرابی، بایستی در تمام مدارها و
تجهیزات الکتریکی، حفاظتی مناسب و قابلیت اطمینان نصب گردد. رله های حفاظتی ابزارهایی هستند که
قسمت آسیب دیده را از کل مدار خارج میکنند تا پیوستگی تغذیه در نقاط دیگر سیستم همچنان حفظ
.گردد این امر نهایتاً به یک سرویس خدمات رسانی انرژی الکتریکی با پیوستگی بیشتر و کیفیت بهتر خواهد
انجامید. هر طرح حفاظتی بایستی بر اساس اصول زیرصورت پذیرد :
– قابلیت اطمینان : توانایی سیستم حفاظت برای عملکرد صحیح
– سرعت : حداقل زمان عملکرد در رفع خطا
تعداد صفحه :171
قیمت: 14700 تومان


 

***

—-

پشتیبانی سایت :       


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER

گروه مهندسی برق ـ قدرت
سمینار کارشناسی ارشد

عنوان :
مدار امپدانسی     Z-SOURCE INVERTER  

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
در این پروژه از مداری با عنوان مدار امپدانسی z-source inverterو روش کنترلی
آن بحث میکنیم . مداری که قابلیت اتصال و کوپل با تمام انواع مبدلهای ac to dcو dc
 to acو dc to dc وac to ac را دارد .از مزایای دیگر آن ، قابلیت اتصال به هر دوی
اینورترهای منبع جریانی و ولتاژی می باشد .
در واقع این مدار اتصال دو خازن و دو سلف در شرایط متقارن و بصورت ضربدری
و مابین منبع dc و مبدل اسـت . اسـتفاده از ایـن مـدار بـدلیل توانـائی ایـن مـدار در
افزایش و بوست ولتاژ به مقدار دلخواه (با در نظر داشتن محـدودیتهای سـخت افـزاری و )
افزایش مناسب و بموقع ولتاژ می باشد بنـابراین در شـرایطی کـه امکـان افتـادگی ولتـاژ
( voltage sag) و فیلیکر و سایر اغتشاشات ولتاژی از سوی منبع وجود داشته باشد
و یا افت ولتاژ بدلیل ایجاد جریان بالا در خط که عواملی مانند اتصالی یـا راه انـدازی
موتور را دارد ،باشد میتوان از این مدار بهره گیری نمود .
کنترل وراه اندازی موتورها و dspها نیز میتوانند بدلیل تغییر شرایط موتور با توجـه
به مشخصه های سرعت موتور دچار تغییر ولتاژ شوند ، در این موقع نیز z-s میتواند
تأثیر خوبی را اعمال کند.
در این پروژه ما کوشش در معرفی و تبیین بیشتر مدار z-s و ایجاد قابلیت توس ط آن
را داریم و در پایان توسط نرم افزار matlab نتایج شبیه سازی یک اینورتر ولتـاژی
که با مدار z-s کوپل شده می باشد را در جهت افزایش ولتاژ نشان میدهیم.
مقدمه
روشهای بسیاری جهت بالابردن کیفیت تـوان و همچنـین کنتـرل ولتـاژ هـم از لحـاظ
جلوگیری از تغییرات ناخواسته و هم تغییر خواسته کاربرد یافته می باشد
مداری دیگر برای کنترل ولتاژ که یک مدار امپدانس اسـت بـا نـام z-source موجـود
می باشد که مشخصه های بهتری نسبت به کنترلرهای دیگر میتواند ارائه کند و در تمـام
انواع مبدلها اعم از dc-ac و dc-dc و ac-dc و ac-ac و درانیورترها در هر دو حالت
ولتاژی و جریانی میتواند بکار رود .
این مدار در اصل واسطهای بین منبع و مبدل میباشد و مزیت مشترکی را برای تمام
مبــدلهای در مقیایســه بــا مبــدلهای ولتــاژی و یــا جریــانی تجــاری (معمــولی) کــه
محدودیتهای در کاربردشان وجـود دارد بوجـود مـی اورنـد . بـرای معرفـی از کوپـل
اینورتر و z-source بهره گیری میکنیم.

تعداد صفحه : 90

قیمت: 14700 تومان


 

***

—-


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی برق – کنترل

عنوان :
کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
در این سمینار، مسئله کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو را مطالعه خواهیم نمود . این فضاپیماها در
مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به خطای
فرود میگردد. پس طراحی سیستم کنترل که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به نظر میرسد . در
این سمینار کوشش بر این خواهد گردید با بهره گیری از یک سیستم کنترلی این مسئله حل گردد .
مقدمه :
یکی از مسائل جالب و پیچیده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو می باشد . بسیاری از وسائل پرنده پدیده
ی بازگشت به جو را تجربه نمیکنند . مطالعهی این پدیده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده
موضوعیت دارد که از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلی اهمیت دارد .
به غیر از شهاب سنگها، موشکهای بالستیک اولین اجسا می بودند که بشر مسئله ورود به جو آنها را تجربه
نمود . هرچند تا قبل از سالهای 1870 در ارتباط با موشکها، فعالیتهای تجربی و تئوریک مختلفی در اقضی
نقاط دنیا در جریان بود، اما فعالیتهای عمده از سال 1914ظاهر گردید و معضلات فنی شکل گیری یافتن
موشکهای نیرومند از میان برداشته گردید. خصوصا از آغاز سال 1925 پیشرفتهای قابل تمجیدی در مطالعه
وتحقیق موشکهای آزمایشی تحت رهبری فون براون در موسسه پرواز فضایی آلمان به دست آمد .
طراحی سیستم کنترل بازگشت یکی از اصلی ترین حوزه های فناوری پروازهای فضایی را شکل میدهد.
امروزه RV های پیشرفته نیازمند گونهای از الگوریتمهای کنترلی بوده که عملکرد آن را در حضور اغتشاشات،
بهینه نموده و منجر به فرود یا اصابت به هدفی مشخص با ارضای قیودی در مسیر پرواز شوند. در ماموریتهای
بازگشت از فضا، این الگوریتمها با نیاز به دوری از خروج مجدد از اتمسفر و بازگشت به فضا، پیچیده تر
 میشود. طراحی سیستم کنترل یک RV مصالحه ای بین ویژگی های مختلف طراحی سازه ای پرنده و هدف
ماموریت بوده، پس طراح سیستم کنترل RV بایستی یک مهندس سیستم قادر به فهم پدیده های مختلف مرتبط
باورود به جو، باشد .
هدف
در این پروژه، مسئله بازگشت به جو فضاپیماهای بازگشتی را مطالعه خواهیم نمود . این فضاپیماها در
مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به
خطای فرود میگردد. پس طراحی سیستم کنترل مسیر که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به
نظر میرسد . در این پروژه کوشش بر این خواهد گردید که با بهره گیری از یک سیستم کنترلی این مسئله حل
گردد .
 فضاپیما
وسیله نقلیهای می باشد که برای خروج از جو کره زمین طراحی شدهاست. فضاپیماها بر دو نوع سرنشیندار و
 بیسرنشین هستند. فضاپیماها برای منظورهای گوناگونی طراحی م یشوند مانند ماموریتهای
مخابراتی، دیدبانی ماهوارهای کره زمین، هواشناسی، ناوبری، اکتشاف سیارات، گردشگری فضایی وجنگ
فضایی . هر شیء هنگام بازگشت به جو زمین یا هر سیاره دیگر برای اینکه با موفقیت فرو بنشیند، لازم
می باشد زاویه فرودی با شیب خیلی کم داشته باشد.
در چنین فرودی پایینترین وبالاترین حدود به وسیله مسیر پرواز فضاپیما، اندازه کاهش سرعت آن و
گرمایش آیرودینامیکی ایجاد شده از برخورد شیء با لایههای اطراف، تعیین میشود.
مسیر پرواز یک فضاپیما به هنگام بازگشت به زمین، تا اندازهای به نوع مداری که شیء برای رسیدن به
زمین طی می ‌کند، بستگی دارد.
این مسیر، مداری با اهمیت می باشد، زیرا که مشخص می ‌کند فضاپیما در اولین برخوردش با جو زمین، با چه
سرعتی مدار را طی می ‌کند به. عنوان مثال، سرعت فضاپیماها به هنگام چرخش به دور زمین، 27360 تا
28970 کیلومتر در ساعت می باشد که معمولا با همین سرعت زیاد نیز وارد لایههای بالایی جو میشوند.
حتی بعضی فضاپیماها با سرعت فراتر از این نیز مدار زمین را میپیمایند و به جای قرارگرفتن در مدار
دایرهای، مدارهای سهمی را طی میکنند. این امر موجب سرعت بیشتر آنها به هنگام بازگشت به زمین
&nb
sp;می گردد .

تعداد صفحه :116
قیمت: 14700 تومان

 
 

***

—-


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی برق – کنترل

عنوان :
مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
 ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد
سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید.
ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یکبعدی که منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی کمپرسـور مـی
گردد.سرج ناحیه کاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را کاهش می دهد و نهایتـا
منجر به آسیب جدی کل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی کـم کمپرسـور رخ مـی
دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از کمپرسور می باشد.
تاکنون کارهای زیادی برای حذف مشکل سرج انجام شده می باشد و بیشتر این کارها بر اساس کـار گرایتـزر
(1976) و موره (1986) می باشند. زیرا این افراد اولین کسانی بودند که مدلهای دینامیکی را برای آنـالیز
و طراحی سیستمهای کنترل جهت سیستمهای فـشرده سـازی و پایدارسـازی آنهـا ، پیـشنهاد نمودنـد و
مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد بهره گیری و بهـره بـرداری سـایر محققـین ایـن زمینـه
کاری قرار گرفته می باشد. در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفتـه
جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد.
مقدمه:
کمپرسورها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند
از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج که یک ناپایداری فلو در کمپرسورها به حساب می آید، ناحیـه
عملکرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حـداکثر رانـدمان کمپرسـور مـی
گردد. پس کنترل این پدیده از مدتها قبل در کـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاکنون روشـهای
مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیـشنهاد گردیـ ده اسـت. بـا
در نظر داشتن کاربرد کمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر کارهـا در زمینـه کنتـرل سـرج
مربوط به کمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روشهای جدید کنترل سرج در کمپرسورهای
محوری و سانتریفیوژ را که مبتنی بر کنترل فعال می باشند مطالعه می نماییم.
مقدمه
در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفته جهـت کنتـرل پدیـده
های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد. ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطـور
جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنهـا چـاره
ای اندیشید.
آغاز مدلهای استخراج شده برای سیستم های فشرده سازی محوری و گریز از مرکز را معرفی می نماییم،
سپس به مطالعه روشهای مختلف ارائه شده تا کنون برای کنترل ناپایداری سرج در کمپرسور های محوری
و گریز از مرکز می پردازیم، نهایتا مقایسه روشهای مختلف با یکدیگر و نتیجه گیری پایانی را می آوریـم و
در انتها چند مدل تجاری کنترلرهای آنتی سرج را معرفی می نماییم.
 پیشینه پژوهش
 مدل دینامیکی به دست آمده برای کمپرسور های محوری و سانتریفیوژ بر اسـاس مـدل دو حالتـه بـا
پارامترهای lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرایتزر می باشد [10]کـه مبنـای طراحـی کنترلرهـای
آنتی سرج از گذشته تا کنون برای این کمپرسورها می باشد. در روشـهای قـدیمی کنتـرل سـرج تکنیـک
مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در این روشها از ابزارهای مختلفـی بـرای دور نگـه داشـتن نقطـه کـار
کمپرسور از ناحیه ای که در آن سرج رخ می دهد، بهره گیری می گردید . از نظر عملی خطـی بـه نـام خـط
کنترل سرج در فاصله ای دورتر از خط سرج ترسیم می گردد تا بدین وسیله یک حاشیه اجتنـاب از سـرج
در منحنی مشخصه کمپرسور به دست آید. این روش ما را مطمئن می سازد که نقطه کـار سیـستم خـط
سرج را قطع نمی کند و پس پدیده سرج به وقوع نمی پیوندد . این روش ناحیه کاری کمپرسور را به ناحیـه< /span>
ای که سیستم در وضعیت حلقه باز در آن ناحیه پایدار می باشد، محدود کرده و پس رانـدمان کـل سیـستم را
محدود می کند.
تعداد صفحه :122
قیمت: 14700 تومان

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :       


پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته”


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی برق -قدرت

عنوان :
مطالعه انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها بر شبکه های
توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاهها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال
دارد.در این سمینار به مطالعه تاثیرات مفید تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
پرداخته شده می باشد.و نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در قالب شاخص های نقاط بار و
کل سیستم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.در این سمینار به مطالعه تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده
تأثیر تعداد واحدهای تولید پراکنده تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده و تأثیر احتمال عدم
دسترسی به واحدهای تولید پراکنده بر روی یک سیستم نمونه پرداخته شدو نظاره گردید که
همواره، قرار گیری صحیح با ظرفیت و تعداد مناسب از منابع تولید پراکنده افزایش قابل ملاحظه ای
در اندازه قابلیت اطمینان سیستم های توزیع خواهد داشت .
امروزه با تغییر و پیشرفت روز افزون در صنعت بـرق شـاهد بـروز تحـولات عمـده ای هـستیم کـه تحـت
عنوان کلی تجدید ساختارصنعت برق مطرح می گردند، انقلابی که آهسته آهسته روش ارتبـاط مـا را بـا
بازار انرژی تغییر می دهـد . بخـشی از ایـن تحـول اجتنـاب ناپـذیر کـه در بخـش تو لیـد تـوان انجـام مـی
شودتکنولوژی تولید پراکنده می باشد[1] .
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاهها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. همچنین اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به
دنبال دارد. مانند مورد هایی که بهره گیری از واحدهای تولید پراکنده را مورد توجه قرار می دهد می
توان به مسائلی نظیر مسائل اقتصادی در توسعه نیروگاهها، کاهش آلودگی محیط زیست، بالا بردن
بازدهی این منابع در تولید برق، بالا بردن کیفیت برق رسانی به مشتریان، کاهش تلفات در شبکه های
توزیع، بهبود پروفیل ولتاژ، آزاد سازی ظرفیت شبکه و بسیاری از موردها دیگر تصریح نمود.
مقدمه
تولیدات پراکنده , یک مفهوم کاملاً جدید نیست، بلکه در ابتدای شکل گیری صنعت برق، تولید
برق به صورت محلی انجام می .گردید با رشد صنعت برق، نیروگاهها به صورت بزرگ و متمرکز و در
نواحی دور از مصرف کننده های پایانی ایجاد شدند. امروزه، با رشد روزافزون تقاضای برق و نیز
حرکت سیستمهای قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی و معضلات اقتصادی و محیطی
نیروگاههای بزرگ، تولیدات پراکنده جایگاه سابق خود را باز یافته می باشد[1].
تولید پراکنده یا Distributed Generation) DG)، عموماً عبارتست از تولید برق در محل
مصرف. اما گاهاً به تکنولوژی هایی گفته می گردد که از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق بهره گیری
می کنند. چیزی که عموماً مورد قبول می باشد، این می باشد که این مولدها صرف نظر از چگونگی تولید توان
آنها، نسبتاً کوچک بوده و ظرفیت آنها معمولاً کمتر از 300 MW می باشد و مستقیماً به شبکه
توزیع وصل می شوند .
تکنولوژی تولیدات پراکنده شامل واحدهای فتوولتاییکها، توربینهای بادی، پیلهای سوختی، زیست
توده، توربینهای کوچک گازی و میکروتوربینها، ژنراتور- موتورهای استرلینگ و ژنراتور – موتورهای
احتراق داخلی و … می باشند.
تعداد صفحه :76

قیمت: 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :