مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد:برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده

پایان‌نامه/سمینار دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت   عنوان: برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده   استاد راهنما: دکتر حمدی عبدی   استاد مشاور: دکتر شهرام کریمی زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج بیشتر بخوانید...

توسط user7، قبل