مهندسی برق

دانلود پایان نامه: کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با استفاده از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی

واحد خمینی شهر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.Sc گرایش مهندسی برق- قدرت     کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی  با بهره گیری از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی     استاد راهنما: دکتراحمد حاجی پور   استاد مشاور: دکترمیلاد دولتشاهی پاییز 93 برای رعایت بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه:بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc“ مهندسی برق-مخابرات عنوان : بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با بهره گیری از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت استاد راهنما: جناب آقای دکترشهریار شیروانی مقدم استاد مشاور: جناب آقای دکتر منصور بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه: طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با استفاده ازبهینه سازی گرادیان کاهشی

واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  “M.Sc” مهندسی برق -کنترل   عنوان : طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با بهره گیری ازبهینه سازی گرادیان کاهشی   استاد راهنما: دکترمحمد رضا بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جریان

واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق -قدرت عنوان : کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با بهره گیری از دو سنسور جریان استاد راهنما: دکتر حمید لسانی استاد مشاور: دکتر نعمت طالبی بهمن ماه  ٨٨ برای رعایت حریم خصوصی بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل
مهندسی برق

دانلود پایان نامه:برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی برق گرایش قدرت   عنوان پایان نامه برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به مقصود کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی   استاد راهنما: دکتر عباس کارگر   استاد مشاوره: دکتر سعید اباذری   1394برای رعایت حریم خصوصی بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل