دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

تشخیص چهره بشر

استاد راهنما :

دکتر صدیقه غفرانی

نگارش :

محمد مهدی حسینی

 
چکیده :
در حالی که روش های بیشماری برای شناسایی چهره در تصاویر رنگی و خاکستری
ارائه شده می باشد . فقدان یک مرور به روز برای  این روش ها احساس می گردد .
نخستین مرور از روش های اولیه تشخیص چهره در سال 1991 ارائه شده می باشد
در سال 2002 نیز مرور جامعی روی روش های تشخیص چهره موجود تا آن وقت
انجام دادند .
معیارهای مختلفی زیرا دقت سرعت زمان یادگیری تعداد نمونه های آموزش و
نسبت میان نرخ تشخیص صحیح و تشخیص اشتباه می تواند برای مقایسه
روشهای گوناگون در تشخیص چهره بهره گیری گردد.
به گونه کلی عملکرد روش های تشخیص چهره را می توان با دو نوع خطا تحلیل
نمود :
1- منفی نادرست :جزئی از تصویر که چهره می باشد و توسط روش به عنوان ناحیه
غیر چهره طبقه بندی می گردد و سبب کاهش نرخ شناسایی می گردد .
2- مثبت نادرست :ناحیه ای از تصویر که شامل چهره نمی باشد اما چهره گزارش
می گردد.
 
ارزیابی موثر ، بایستی این دو عامل را به صورت توامان مد نظر قرار دهد برای
مثال در یک روش می توان پارامتر ها را طوری تنظیم نمود که تمام زیر تصاویر
حاصله از یک تصویر را به عنوان چهره گزارش کند که سبب نرخ شناسایی صددر
صد می گردد در حالیکه نرخ شناسایی نادرست نیز بسیار بالا می باشد . حالت بهینه
این می باشد که نرخ شناسایی صحیح صد باشد و نرخ شناایی نادرست صفر باشد .
تعداد صفحه :53
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مدلسازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید