در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد

راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در دنیای امروز ارزش انرژی و خصوصا مشکل تولید انرژی برای بشر روبه افزایش می باشد به طوری که در ایران، سال 1388، سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده می باشد. تلفات انرژی الکتریکی که موجب از دست رفتن این دستمایه ارزشمند می باشد توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود جلب کرده می باشد. در این پروژه عوامل مختلف تلفات در شبکه های توزیع که بیشترین سهم از تلفات انرژی الکتریکی را دارند مورد توجه و مطالعه قرار گرفته می باشد و یک شبکه نمونه از شبکه توزیع استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
تلفات شبکه های توزیع به دو بخش 400 ولت و 20 کیلوولت تقسیم گردیده می باشد. در شبکه فشار متوسط اکثر تلفات مربوط به ترانسفورماتورها می باشد به طوری که حدود 85% تلفات، بخش فشار متوسط را به خود اختصاص می دهد پس در این پروژه تاثیر عوامل مختلف بر افزایش و کاهش تلفات ترانسفورماتورها و نیز بهینه سازی ظرفیت و قیمت آنها، همچنین در مورد عوامل موثر بر تغییرات تلفات بارداری و بی باری ترانسفورماتورها به گونه کامل تبیین داده شده می باشد.
اثر نامتعادلی بار و خازن گذاری در این تلفات مطالعه شده و پیشنهاداتی برای هر بخش ارائه شده می باشد. برای کاهش بیشتر تلفات بایستی طول فیدر را کاهش داد یا به بیانی دیگر شعاع تغذیه را کاهش داد البته خاطر نشان می گردد که فقط طول فیزیکی فیدر در این امر مهم نیست بلکه تعداد مشترکین و یا به بیانی دیگر چگالی بار روی فیدر مهم می باشد که به گونه مشروح به آن پرداخته شده می باشد.
و در نهایت به یک ارتباط ابداعی و جدید برای محاسبه درصد تلفات شبکه در قسمت نتیجه گیری تصریح شده که حاصل تجربیات و مقایسات انجام گرفته براساس شبیه سازی ها می باشد که با درصد خطای ناچیزی درصد تلفات شبکه را می توان با بهره گیری از آن به گونه سریع تخمین زد.
مقدمه
شبکه قدرت شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع نیرو می باشد. انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها و عبور از شبکه های انتقال و توزیع به مصرف کنندگان می رسد در این مسیر مقداری از انرژی به علت های مختلف تلف می گردد. به دلیل هزینه های اقتصادی، اینکه موضوع تلفات به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق مطرح می باشد.
پس ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسی برق یک ضرورت انکارناپذیر و عیان به شمار می رود با در نظر داشتن معتبرترین آمار در دسترس از اندازه تلفات 23.3% کل سطوح سیستم برق اعم از تولید، انتقال و توزیع، توزیع 55 درصد از این مقدار یعنی 12.9% از تلفات را به خود اختصاص می دهد و این در حالی می باشد که در ایران طبق گزارشات وزارت نیرو سهم بخش توزیع از کل تلفات 73% می باشد، و این واقعیت اهمیت مطالعه و ارائه راهکارهای کاهش تلفات در سیستم های قدرت بلاخش بخش توزیع را عیان می سازد.
تلفات در یک تقسیم بندی به دو دسته تلفات فنی و غیرفنی قابل تقسیم می باشد. تلفات فنی مربوط به ساختار شبکه بوده و در هر صورت هست، تنها می توان با یک سری اقدامات بهره برداری مقدار آن را کاهش داد مانند تلفات اهمی، تلفات بارداری و بی باری ترانسفورماتورهای شبکه توزیع، تلفات کرونا و تلفات مربوط به فرسودگی و خوردگی شبکه، اما تلفات غیرفنی آن دسته از تلفات می باشد که مربوط به مسائل فرهنگی و غیرفنی می باشد، مانند سرقت برق و دستکاری کنتور که می توان با اقدامات صحیح از این تلفات جلوگیری نمود. در ادامه آغاز به مطالعه انواع روش های اندازه گیری تلفات و روش های کاهش تلفات پرداخته می گردد. سپس تلفات در اجزاء شبکه توزیع بلاخص ترانسفورماتورها و در نهایت تلفات شبکه توزیع نمونه استان هرمزگان مورد مطالعه قرار می گیرد.
تعداد صفحه : 199
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی

—-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید