دانلود پایان نامه نحوه تاثیر تصویر مسئولیت اجتماعی برند بر شخصیت برند

ابعاد مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شامل سه بعد اقتصادی ، اجتماعی ، و زیست محیطی می باشد (گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۶) . از ویژگی های عمده مسئولیت اجتماعی این می باشد که کلیه طرف های ذینفع بایستی مورد توجه قرار گیرند . مفهوم طرف های ذینفع که به صورت گروه هایی از مردم که به نحوی بر سازمان و فعالیت های آن تاثیر می گذارند ویا تحت تاثیر آن قرار می گیرند تعریف شده می باشد ،در سازمان های مختلف باهم تفاوت دارند . این مفهوم شامل مالکان، اعضای هیاًت امنا، کارکنان، اتحادیه کارگری، مشتریان، اعضاء، شرکای تجاری، تاًمین کنندگان، رقبا، دولت، نظام های امنیتی، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی و جوامع محلی، ملی و بین المللی می شود ( کاتلر و رابینز، ۲۰۰۷)

مسئولیت اجتماعی

مالکین
کارکنان
محیط
جامعه

بیشتر                                                                                                   کمتر

 

شکل ۲-۱ پیوستارمسئولیت اجتماعی
(گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۶)

همانطور که در پیوستار (شکل ۲-۱) مشاهده می شود ، با افزایش مسئولیت اجتماعی در سازمان ، توجه بیشتر به ارضای طرف های ذینفع در سازمان معطوف می شود و ذینفعان امکان بقای سازمان در بلند مدت را فراهم می آورند و به صرفه جویی در هزینه ها و هم افزایی منتهی می شود (گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۶) .

بسیاری از مقالات به جای تمرکز بر روی دامنه شرکت های بزرگ که می تواند شامل برند های متعدد در مسئولیت اجتماعی شود  برای اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت ها به نظر می رسد .این پایان نامه در مسئولیت اجتماعی برند تمرکز دارد.

۲-۲-۲ فلسفه مدیریت بازاریابی و  مسئولیت اجتماعی

در طول تاریخ، از واژه فروش ، محلی برای فرایند بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه، فروش مترادف با دروغ، اغواگری و خیانت بوده می باشد( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۰) . در روم باستان کلمه فروش به عنوان تقلب ترجمه می شد. جالب می باشد توجه داشته باشید که ،  افلاطون در جمهوری، و ارسطو، در سیاست، هر دو تاجر (فروشنده) به عنوان یک فرد غیر اخلاقی بودند و در جایگاه اجتماعی پایین دیده می شدند، و اغلب به لحاظ جسمی بسیار ضعیف برای مشاغل ارزشمند دارای ارزش بودند (کلی، ۱۹۵۶). در حالی که مطالعه از مسئولیت اجتماعی به نظر می رسد به عنوان یک پدیده نسبتا تازه می باشد، ریشه های خود را به عنوان قدیمی به عنوان تاریخ نوشته شده می باشد (پاوا ، ۱۹۹۶) . اولین حضور شناخته شده آن در قانون تلمود باستان بود (در حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد) با اصطلاح “فراتر نامه قانون” اظهار شده می باشد(پاوا ، ۱۹۹۶) . اساسا می گوید که مالکیت در حال مشاهده به عنوان تنها اساس برای معاملات کسب و کار اشتباه می باشد.پشتیبانی مدرن برای این فلسفه اولیه توسط کلارک ارائه شده می باشد(پاوا ، ۱۹۹۶) . او اظهار داشت که، “اگر مردم برای نتایج شناخته شده از اعمال خود مسئول هستند، مسئولیت های کسب و کار بایستی شامل نتایج شناخته شده یا نشده از معاملات کسب و کار ، توسط قانون به رسمیت شناخته شده یا نه”(پاوا ،  ۲۲۳ص ،۱۹۹۶).

نویسندگان بسیاری از کتاب های اساسی درسی بازاریابی پیشنهاد می کنند که بازاریابی را از طریق مراحل مختلف و یا فلسفه های مدیریت بازاریابی پیشبرد( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۰، مک کارتی و پرریالت ۱۹۹۳) . نقطه اوج که تمرکز بر نیازهای اجتماعی می باشد.هر کدام از این مراحل عبارتند از مفاهیم فلسفی و / یا عملیاتی توسط مدیران برای پیشبرد اهداف کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد(هوستون ،۱۹۸۶). بعضی از نویسندگان به این دوره به جای گزینه های فلسفی اشاره دارند (پراید و فرل، ۱۹۹۳). در حالی که لیستی از این مفاهیم ممکن می باشد کمی متفاوت باشد، موارد زیر از ویژگی های نوشته های بسیاری از نویسندگان می باشد( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۰، مک کارتی و پرریالت ۱۹۹۳، لمب و همکاران ۱۹۹۴)

  • مفهوم تولید : مفهوم تولید فرض بر این می باشد که مشتریان نسبت به کالاهایی نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاً دارای قیمت مناسبی نیز باشد. پس مدیریت بازاریابی وظیفه بهبود تولید و توزیع را بر عهده دارد.
  • مفهوم کالا : بر اساس این مفهوم، مشتریان ما خواهان کالایی هستند که در بالاترین میزان کیفیت و کارایی قرار دارد. بر اساس این مفهوم مدیریت بازاریابی وظیفه دارد تا کالایی برای تولید معرفی کند که از لحاظ کارایی بالاتر از مدل های قدیمی آن باشد. به طور مثال تولید کننده تله موش بایستی روشهایی برای به دام انداختن موش مانند استفاده از مواد شیمیایی ارائه کند.
  • مفهوم فروش : بر این اساس؛ مصرف کنندگان به میزانی که بایستی، کالاهای تولیدی یک شرکت را نخواهند خرید، مگر آنکه شرکت تلاشی عظیم برای فروش و توزیع کالای خود کند.
  • مفهوم بازار یابی : تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب تر و موثرتر از رقبا( پیتر دراکر ۱۹۵۴)
  • مفهوم بازاریابی اجتماعی : ین مفهوم جدیدترین مفهوم از این مفاهیم پنجگانه می باشد. تاکید این مفهوم بر این می باشد که سازمان میبایست بقا و بهبود رفاه مشتری و جامعه را همزمان در نظر بگیرد. مفهوم بازاریابی اجتماعی حاصل از مصرف، تا حدی با این ایده که مدیران اغلب نه تنها بایستی مشتریان مستقیم خود را با انگیزه کنند ، بلکه ترکیبات دیگر در بازارهای خود را نیز برآورده سازند (ریبرن و همکاران ،۱۹۸۵). بر اساس ریبرن و همکاران (۱۹۸۵) اولین اشاره از این مفهوم در سال ۱۹۷۸ توسط استانتون بود.
  • فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک