عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

بانک ابلاغ کننده:

صرفا گشایش اعتبار را به اطلاع صادر کننده می رساند و هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرد مگر مطالعه متعارف صحت اعتبار.

2- بانک تایید کننده:

متعهد می باشد که برات صادره را پرداخت یا قبول کند مشروط بر اینکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کلیه ی شرایط اعتبار را واجد باشد.در این شکل ذینفع هم از جانب بانک گشاینده اعتبار و هم از جانب بانک تایید کننده تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند.

3- بانک کارگزار:

اعتبار اسنادی را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ می کند و از بانک گشاینده اعتبار نامی به میان نمی آورد.در این شکل ذینفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدی را به نفع خود تحصیل می کند و بانک گشاینده در مقابل ذینفع مسئول نیست.

در این مورد بانک کار گزاردر مقابل ذینفع، بانک گشاینده محسوب می شود هر چند در واقع اینطور نیست.

لازم به اظهار می باشد که زمان شروع اعتبار اسنادی در واقع زمانی می باشد که گشایش اعتبار اسنادی به ذینفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذینفع رسما از گشایش اعتبار اسنادی مطلع شود.

انواع اعتبارات اسنادی

اعتنارات اسنادی دارای  انواع زیل می باشد که اظهار آنها صرفا جهت آشنایی می باشد و توضیح آنها از حوصله بحث ما خارج می باشد.

1- اعتبار اسنادی تأیید شده و تأیید نشده

2- اعتبار اسنادی تضمینی و تجاری

3- اعتبار اسنادی قابل برگشت (قابل فسخ) و غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)

4- اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

5- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال

6- اعتبار اسنادی پادار و غیر پادار

7- اعتبار اسنادی اتکایی (پشت به پشت)

8- اعتبار اسنادی گردان

9- اعتبار اسنادی با شرط قرمز (بند قرمز)

2-3-1-پرداخت به شیوه ضمانتنامه های بانکی

ضمانت نامه بانکی به عنوان یک تعهد بالقوه غیر قابل برگشت وفرعی وتبعی نسبت به قرارداداصلی ،سندی کتبی می باشد که توسط شخص ثالثی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت دارد(1) مانند بانکها و شرکتهای بیمه و یا هر شخص و یا نهاد دیگری به درخواست مضمون عنه (اصیل)و یابا دستور و مسئولیت بانک و یا سایر اشخاص و نهادهای(دستور دهنده) که براساس دستورات مشتری بانک در ضمانت نامه های  متقابل ([1]2) اقدام می کنند و به نفع مضمون له (ذینفع ) مبنی برپرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع و جهت تضمین اجرای قرارداد اصلی صادر می شوند که قراردادی مستقل از قرارداد اصلی و پایه می باشند.

ضامن:مقصود از ضامن بانک یا شعبه ای می باشد از بانک که ضمانت شخصی را بر عهده می گیرد با نکها وموسسات اعتباری در ایران با در نظر داشتن ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند ،با توحه به اینکه فعالیت این موسسات اعتباری می باشد لازم می باشد تحت کنترل دقیق دستگاههای نظارتی حکومتی باشند تا  منافع جامعه محفوظ بماند.                                  

مضمون عنه:از آنجایی که معمولا طرفین یک قرار داد تجاری شناخت کامل ا ز یکدیگر ندارندلذا ناگزیرند به مقصود حصول اطمینان از عملی شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمین مطمئنی را از آنها مطالبه کنند,زیرا ممکن می باشد بانکها و موسسات اعتباری تنها نهاد و یا اشخاص مورد اطمینان اطراف یک قرار داد باشندبنابراین از طرف مقابل خود می خواهندکه برای ضمانت حسن انجام تکلیف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی که طی آن آنها را مورد تضمین قرار داده می باشد اقدام کنندبدین ترتیب اشخاص که از یک سو طرف یک قرارداد تجاری هستند و از سوی دیگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمین با نکها قرار می گیرند مضمون عنه ضمانتنامه های بانکی می باشند مضمون له یا دینفع:مقصود کسی می باشد که قصد خرید کالا یا خدمات از اشخاص ویا واگذاری انجام اقداماتی را به غیر داشته باشد.این اشخاص به لحاظ پیشگیری از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجرای کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از این گروه از فروشندگان یا مجریان کارها می کنند .پس گیرنده  ضمانتنامه و کسی که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع می شود ذینفع یا مضمون له ضمانتنامه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد