نوعی از آفست که تصادفی نیست ،آفست سیستمی می باشد.زمانی که ماسفت های شکل 3-2 را اندازه دهی کردیم می دانستیم که M7باید به منبع 10 uA و M8 به سینک 10 uA متصل گردد.اگر   M7 را به منبع 100 uA وصل می کردیم اندازه آن از 2/100 به 2/1000 تغییر می نمود.زیرا M8 یک بایاس ثابت 10 uA می باشد ، M7 به ناحیه ترایود می رود تا زمانی که جریان 10 uA که در M8 سینک می گردد را تولید کند.با M7 ناحیه ترایود ولتاژ خروجی بسیار نزدیک به VDD خواهد بود.به گونه موثر شیفت یا آفست در منحنی انتقال شکل 3-3-a دیده می گردد( شکل 3-4-a  ).

برای مدل کردن این شیفت ولتاژ خروجی، می توان آن را به عنوان ولتاژ آفست برگشتی به ورودی به پشت ورودی op-amp برگرداند(شکل 3-4-b).برعکس آفست های تصادفی که ممکن می باشد مقداری مثبت یا منفی داشته باشد.آفست سیستمی همیشه پلاریته معلوم دارد.اگرچه می توان آفست را به گونه سری با ترمینال مثبت مدل کنیم(شکل 3-4) همچنین می توان به سادگی آن را به گونه سری با ترمینال منفی op-amp (با تغییر پلاریته) مدل نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق نوسان‌سازهای LC