تعریف مفهومی متغیرها

۱-۸-۱) ویژگی‌های مقصد گردشگری

واژه مقصد گردشگری برای یک کشور، منطقه‌ای در محدوده یک کشور، یک شهر یا یک تفریحگاه ساحلی به کار برده می‌شود. مقصد گردشگری شامل تعدادی از عوامل می باشد که برای جذب بازدیدکنندگان به مقصود اقامت برای گذراندن تعطیلات یا بازدید یک روزه با هم ترکیب شده‌اند، چهار عامل اصلی عبارت‌اند از: جاذبه‌های عمده، محیط ساخته شده، عرضه خدمات جانبی، حمایتی و محیط یا حال و هوا (لومسدن، ۱۳۸۷، ص ۴۴۰(. مقصد را می‌توان تمرکز تسهیلات و خدمت که برای رفع نیاز‌های گردشگر برنامه‌ریزی شده در نظر گرفت. به هر حال مقصد گردشگری به صورت منطقه جغرافیایی تعریف می‌شود که تمرکز حرکت گردشگران و تاثیرات آن را در بر می‌گیرد. در واقع مقصد همه جنبه‌های گردشگری را در بر می‌گیرد. تقاضا، حمل و نقل، عرضه بازاریابی یعنی جایی که جاذبه‌ها و همه تسهیلات عرضه مورد نیاز برای گردشگران در آن پیدا کرد می‌شود(مهندسین مشاور شهر و خانه،۱۳۸۷،صص ۶۵-۶۴).

 

۱-۸-۲)  کیفیت درک شده

کیفیت ادراک شده به عنوان ” ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه‌های دیگر” تعریف می‌شود (زیثمال[۱]،۱۹۸۸،ص۳). کیفیت ادراک شده یک ضرورت رقابتی می باشد و امروزه اکثر شرکتها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک، روی آورده‌اند. کاتلر[۲] (۲۰۰۰) ارتباط بین کیفیت محصول و خدمت و رضایت مشتری، سودآوری شرکت را مورد توجه قرار می‌دهد. در واقع کیفیت ادراک شده، کیفیت واقعی محصول نیست، بلکه ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول می باشد. همانند تصویر ذهنی برند، کیفیت ادراک شده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم می‌کند تا آنها با متمایز کردن برند از رقبا، دلیلی برای خرید داشته باشند(ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی،۱۳۸۹،ص۱۲۰).

 

 ۱-۸-۳)  ارزش درک شده

فعالیت‌های بازاریابی، عمدتا براساس ارزش مشتری، پایه‌گذاری شده‌اند (رنجبریان و همکاران، ۱۳۹۱، ص۵۷). ارزش درک شده در بازاریابی به صورت ارزیابی مشتری از هزینه‌ها و منافع کسب‌شده از خرید یک محصول یا خدمت، تعریف می‌شود (زیثمال،۱۹۸۸،ص۱۳؛ یانگ و پترسون[۳]،۲۰۰۴،ص۸۰۳).

نتایج پژوهش‌های پیشین، حاکی از این می باشد که ارزش درک شده، رضایت مشتری و خریدهای آینده را افزایش می‌دهد (جنکینز[۴]،۲۰۱۰،ص۱۶). ارزش درک شده، عاملی می باشد که پس از کیفیت درک شده می‌آید و کیفیت درک شده را می‌توان به عنوان یک متغیر پیش شرط برای ارزش، در نظر گرفت (زینس[۵]، ۲۰۰۱، ص۲۷۵)

 

۱-۸-۴)  رضایت

اگرچه تعاریف زیادی در مورد رضایت ارائه شده می باشد اما رضایت عموما به وسیله میزان رضایت یا نارضایتی یک مشتری از خرید قبلی از محصول یا خدمت مشخص می‌شود. در مورد مسافرت موتینهو[۶] (۱۹۸۷) عنوان کرد که رضایت یا نارضایتی از سفر قبلی به تجربه آن مربوط می‌شود. پیزام، نیومن و ریچل[۷] (۱۹۸۷) اظهار کردند که رضایت گردشگر به مقایسه بین تجربه یک گردشگر از مقصدی که از آن دیدن کرده و انتظاری که در مورد آن مقصد داشته، مربوط می‌شود (فوستر و ترونگ[۸]،۲۰۰۵،ص۶۵). مطالعه رضایت گردشگران نه تنها برای مدیران و دانشگاهیان یک موضوع مهم تلقی می‌شود بلکه برای خود آنها نیز مهم می باشد. براساس مطالعات انجام شده رضایت از زندگی به رضایت فردی از سلامتی، شغل، خانواده و تفریح بستگی دارد (بوتی و همکاران[۹]،۲۰۰۸، ص ۵۹۵).

[۱] Zeithaml

[۲] Kotler

[۳] Yang & Peterson

[۴] Jenkins

[۵] Zins

[۶] Moutinho

[۷] Pizam, Neumann & Reichel

[۸] Foster & Truong

[۹] Botti et al

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک