دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • اظهار دیگر نتایج از دو نوع شاخص های تأخیردار هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتند از کیفیت، قابلیت انعطاف، به کارگیری منابع و نوآوری (غلامی و نورعلیزاده، 1381).
  • کارت امتیاز دهی متوازن (1992): یکی از مشهورترین سیستم های ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیاز دهی متوازن می باشد که توسط کاپلان و نورتن در سال 1992 ایجاد و گسترش یافته می باشد. بر طبق این مدل برای ارزیابی عملکرد هر سازمان از یک سری شاخص های متوازن استفاده می کنند تا از طریق آن مدیران عالی بتوانند از چهار جنبه مهم به سازمان نگاه کنند. این جنبه ها، پاسخ گویی به چهار پرسش زیر می باشد: نگاه ها به سهامداران چگونه می باشد؟ (جنبه مالی)؛ در چه زمینه هایی بایستی خوب اقدام کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)؛ نگاه مشتریان به ما چگونه می باشد؟ (جنبه مشتری)؛ چگونه می توانیم ایجاد ارزش کنیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری) کارت امتیازدهی متوازن شاخص های مالی را به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند، آنها را کامل می کند. مهم ترین نقطه ضعف این رویکرد آن می باشد که به مقصود ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده می باشد. پس به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد و به بهبود توجهی ندارد (دشتی، 1389).

 مدل هرم عملکرد: یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وحود ارتباط ای شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد. به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد می باشد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن می باشد. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخل آن می باشد. درواقع این چهارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می سازد.ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم‌انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحد های کاری تبدیل می شود. در سطح دوم، واحد های کاری به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سود آوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت جامعه هدف می پردازند. سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی و روزمره هستند. در نهایت، چهار شاخص کلیدی (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند. مهم ترین قوت هرم عملکرد کوشش برای یکپارچه سازی اهداف سازمان یا شاخص های عملکرد عملیاتی می باشد. اما شاخص های ارزیابی عملکرد بایستی ویژگی یک سیستم SMART&D را داشته باشند: Specific(S) (مخصوص، معین و مشخص باشد. یعنی شاخص جامع و مانع، شفاف، ساده، واضح، رسا و صریح باشد بطوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.)؛ Measurable (M)  (قابل اندازه گیری باشد. سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. یعنی علاوه بر عملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمی را نیز داشته باشد.)؛ Achievable (A)  (قابل دستیابی باشد.)؛ Realestic (R) (واقع گرایانه باشد. یعنی با فعالیت ها و مأموریت ها و خط‌مشی و راهبرد های واقعی سازمان و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.)؛ Time frame (T)  (چهارچوب و محدوده زمانی، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.)؛ 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه