دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

یکی از اساسی ترین جنبه های مدیریت وقت بهینه سازی استفاده از آن می باشد. در واقع مدیریت زمان یعنی اینکه زمان و کار خویش را به دست گیریم و اجازه ندهیم که امور و حوادث ما را هدایت کنند (فرنر[1]، 2009 به  نقل ازهاشمی، 1389).

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی می باشد منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق روبه کاهش و نابودی می رود اما در این میان دانشجویان به عنوان اداره کنندگان یا مسئولان سازمان ها و واحدهای دانشگاهی عامل اصلی و تعیین کننده آماده سازی و تأمین نیروی انسانی و دیگر نهادهای تولیدی و خدماتی جامعه هستند و زیرا آموزش عالی در هر جامعه از مهم ترین مسائل می باشد دانشگاه جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.)سواری ،1390)

با در نظر داشتن تأثیر نظام آموزش عالی بویژه در ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه ضروری می باشد برای بهتر کردن کیفیت این نظام فعالیت اساسی صورت گیرد و از هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادر به ویژه زمان جلوگیری شود. به اعتقاد کرنیتر مدیریت فرآیندی برای حل مسائل مربوط به تامین مطلوب هدفهای سازمانی از طریق استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر می باشد. از میان منابعی زیرا افراد، سرمایه، زمان و مواد اولیه که همگی محدود، ماهیتاً کمیاب و غیر قابل افزایش هستند اهمالکاری تحصیلی یکی از پیامدهای نبود مدیریت زمان در میان دانشجویان می باشد و با وظایف تحصیلی مرتبط بوده و می توان آن را به عنوان اهمالکاری وظایف تحصیلی بنا به بعضی علت های تعریف کرد.(سولومون،2008 به نقل از سواری، 1390).

سولومون[2] و راتبلوم[3] (2008) به سادگی اهمالکاری تحصیلی را به عنوان به تعویق انداختن تکالیف مهم تحصیلی مثل آماده شدن برای امتحانات، آماده کردن مقالات، امور اداری مربوط به کلاس و دانشگاه، وظیفه حضور در کلاس ها تعریف می کنند. با در نظر گرفتن این توضیحات اهمالکاری تحصیلی به معنای به تأخیر انداختن وظایف تحصیلی و مشکلاتیست که به خاطر این تأخیر تجربه می شوند .(دیوانداری، 1390)

ایزاوا معتقد می باشد که یادگیری (مطالب درسی)و مهارت تسلط بر وقت از امور اساسی

[1] -Ferner

[2]– Solomone

[3]– Retheblome

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه