فصل

دوم

۱- مقدمه

در فصل دوم در مورد تعریف و توصیف اختلال انزال زودرس همراه با معیارهای تشخیصی، تشخیص افتراقی و پژوهش­های انجام شده در زمینه سبب­شناسی، شیوع­شناسی و درمان به تفصیل پرداخته­ایم. همچنین نظریه­های مطرح در مورد انزال زودرس همراه با رویکردهای درمانی منتج از آن­ها و جمع­بندی از کلیه نظریه­ها و رویکردهای درمان اظهار شده می باشد. در پایان نیز در مورد روش درمانی مورد استفاده در پژوهش حاظر و نحوه به کارگیری آن بر اساس نظریه­ها و رویکردهای موجود به بحث پرداخته­ایم.

۲- اختلال انزال زودرس

پاسخ جنسی طبیعی مرد حاصل یک مسیر عصب – فیزیولوزی[۱]پیچیده با ۴ مولفه­ی تهییج[۲]، اوج[۳]، انزال و ارگاسم، و بازگشت می باشد (الشاجی، ۲۰۰۵ ؛به نقل از مک ماهون و اسمالی، ۱۹۹۹). ۳ مرحله­ی روان­شناختی مشخص برای فرایند انزالی توصیف شده می باشد که شامل خروج[۴]، انزال، و اوج لذت جنسی می باشد. در طول خروج، ماهیچه­های صاف پروستات[۵]، وزیکول سمینال[۶]و مجاری واس[۷]متحمل انقباضات منظم می­شوند که موجب ریختن مایع منی به داخل پیش­آبراه خلفی[۸]می­شود (بوهن،۲۰۰۰). در مورد انزال زودرس به نظر می­رسد که یک کاهشی در منحنی طبیعی انزال به وسیله­ی یک مرحله تهییج یا سراشیبی با یک مرحله­ی قله کوتاه شده به دنبال انزال/ ارگاسم و یک مرحله­ی برگشت سریع[۹]هست (پاین و سادووسکی، ۲۰۰۷). مسترز و جانسون (۱۹۶۶) مطرح کردند که انزال زودرس به عنوان یک اختلال در مرحله­ی ارگاسم چرخه­ی جنسی مرد درنظر گرفته می­شود و هنگامی که مرد نمی­تواند خود را به اندازه کافی در  مرحله­ی قله نگه دارد، انزال زودرس رخ می­دهد. مفاهیمی که عموماً در تعریف این اختلال درنظر گرفته می­شود عبارتند از: ۱- انزال پایدار یا راجعه[۱۰]با حداقل تحریک[۱۱]جنسی قبل از اینکه شخص خواهان آن باشد (به عبارتی فقدان کنترل). ۲- انزال قبل از دخول یا مدت کوتاهی بعد از دخول (به عبارتی زمان نهان انزالی کوتاه­تر از زمان دلخواه می­باشد). ۳- پیامدهای مشخص در قالب مشکل بین فردی و رنج روانی (روزن و آلتوف، ۲۰۰۸). بنابر این معیارهای مورد نظر برای تشخیص انزال زودرس به عنوان یک اختلال عبارت می باشد از ۳ بعد فقدان کنترل، نخواستن برای رسیدن به زمان انزال و نارضایتی که می­تواند فردی یا بین فردی باشد.

[۱]-Neurophysiology

[۲] -Excitement

[۳] -Plateau

[۴] -Emission

[۵] -Prostate

[۶] -Vesicle seminal

[۷] -Vas deferens

[۸] -Posterior urethra

[۹] -Rapid resolution

[۱۰]-Recurrent

[۱۱] -Minimal stimulation

متن کامل پایان نامه