پایان نامه رشته برق در مورد ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت

برای سیستم های قدرت با ابعاد وسیع که شامل هزاران باس می باشد مجموعه ای عظیم از داده ها می تواند تولید شده و در خوشه های مختلف دسته بندی شوند. بطور کلی باسهای سیستم قدرت طوری دسته بندی می شوند که آنهایی که دارای اتصالات قوی از نظر الکتریکی باشند در یک گروه قرار گیرند و این گروهها از طریق یک سری خطوط انتقال ضعیف به یکدیگر متصل می گردد. از نقطه نظر تئوری گراف این اتصالات ضعیف همان کاتست های مینیمال شبکه می باشد. این مینیمال کاتست ها در واقع مجموعه ای از حداقل اتصالات شبکه هستند که با قطع شدن آنها گراف شبکه به دو زیر گراف مجزا تبدیل می گردد. متاسفانه روشهای مبتنی بر نظریه گراف دارای دو نقطه اشکال اساسی می باشد. در این روش اطلاعات مربوط به پارامترهای خطوط انتقال و همچنین شرایط بارگیری آنها از دست می دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: