مسلماً در اشتراک‌گذاری کانال‌های بی‌سیم به مکانیزم متناسب کننده‌ای نیازمند می باشد که بتواند تلاشی که SU‌‌ها برای ارسال در میان خودشان دارند را متناسب کند، پس اشتراک‌گذاری طیفی بایستی شامل بیشتر ساختارهای یک پروتکل MAC باشد، بعلاوه مشخصه‌های منحصر به فرد ثانویه‌ها مثل همزیستی کاربران مجاز و محدوده عظیمی‌از طیف که در دسترس می باشد، چالش‌های مختلفی را برای اشتراک‌گذاری تحمیل ‌می کند.

 

– طبقه بندی اشتراک‌گذاری طیف

این طبقه بندی بر اساس معماری می باشد که ‌می‌تواند توزیع‌یافته یا متمرکز شده باشد:

اشتراک‌گذاری طیف به صورت متمرکز: در این جا روش‌های تخصیص و دسترسی به طیف با بهره گیری از یک نهاد مرکزی کنترل ‌می گردد. اما روش تشخیص ‌می‌تواند توزیع شده باشد، این گونه اندازه گیری‌های تخصیص طیف به نهاد مرکزی ارسال ‌می شوند و یک تخصیص طیف ساخته ‌می گردد. همچنین نهاد مرکزی ‌می‌تواند طیف را در یک ناحیه جغرافیایی محدود برای یک برهه خاصی از زمان به کاربران اجاره دهد، به انضمام آن رقابت بر سر طیف برای کاربران ‌می‌تواند با یک سرور مرکزی مطرح گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق تشخیص خودکار نوع مدولاسیون
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده