وقتی که از پاسخ پله بحث می کنیم ، دامنه سیگنال ها را به پله های کوچک (5mv) به مقصود جلوگیری از محدودیتهای سرعت تغییرات خروجی، می رسانیم. اپ امپ شکل 3-9 را در توپولوژی شکل 3-14 قرار می دهیم در حالی که بار خازنی 1pf را درایو می کند.بعلاوه دامنه پالس ورودی را بیشینه مقدار مجاز (یا مقداری نزدیک به آن) که از 500mv تا 900mv می باشد افزایش می دهیم(که توسط نرخ مد مشترک ورودی اپ امپ محدود می گردد) .نتایج شبیه سازی در شکل 3-24 نشان داده شده می باشد.با مراجعه به شکل 3-9 و دقت به این که زمانی که ترمینال مثبت اپ امپ (vp) ، high باشد ،Mz روشن می گردد و گیت M7 را به پایین می کشد.زیرا که یک منبع جریان به صورت سری با M7 نداریم بار 1pf می تواند به سرعت شارژ گردد. تنها محدودیت سیگنال بزرگ بایاس جریان تقویت کننده تفاضلی Iss (در اینجا 20uA) و شارژ Cc( در اینجا 2.4pf) می باشد.این امر تغییر نرخ خروجی را محدود می کند زیرا هر تغییر در vout جریان جایگزین را از طریق Cc ایجاد می کند که بایستی از طریق تقویت کننده تفاضلی تولید/مصرف گردد. این محدودیتهای نرخ کند به صورت 20 uA/2.4 pF یا 8.3 mV/ns  محاسبه می گردد.تغییر ولتاز خروجی 400mv  می باشد پس تقریبا 50ns زمان برای تغییر ولتاژ در Cc نیاز داریم.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها