تنش‌های محیطی از آلودگی‌های محیط ناشی می شوند. به دلیل عدم امکان ایزولاسیون یا درزگیری کامل موتور، این آلودگی‌ها، مانع از خشک و تمیز نگاه داشتن موتور می شوند. بعضی عواقب ناشی از تنش‌های محیطی عبارتند از:

  • کاهش انتقال حرارت از موتور که سبب افزایش دمای کار و کاهش طول عمر عایق می گردد.
  • فرسایش و ایجاد خرابی در بلبرینگ‌ها .
  • شکست سیستم عایق الکتریکی و به وجودآمدن اتصال حلقه به حلقه یا حلقه به زمین.
    • روش‌های تشخیص خطا در سیم‌پیچ استاتور

در زمینه تشخیص خطای اتصال حلقه در سیم‌پیچ استاتور موتورهای القایی تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته می باشد. بعضی از این تحقیقات مبتنی بر نتایج تجربی و آزمایشگاهی ]10-16[ و بعضی دیگر مبتنی بر تحلیل دقیق و شبیه‌سازی عملکرد موتور تحت خطا هستند]10و14و17و18[. روش‌های موثر درتشخیص خطای اتصال حلقه را می‌توان به سه دسته تهاجمی[1]، غیر تهاجمی[2] و هوش مصنوعی تقسیم نمود.

[1] Invasive

[2] Non Invasive

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد بررسی سلول بهبودیافته
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده