پایان نامه رشته برق تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

در این روش از دو دی الکتریک بهره گیری می گردد و خط تغذیه بین دو زیر لایه قرار دارد و پچ در قسمت فوقانی زیر لایه اول قرار می گیرد.

شکل 2-6 شمای کلی از این روش را نشان می دهد. مزیت اصلی این روش این می باشد که تشعشعات اضافی را از حذف می نماید و پهنای باند وسیع تری را به دلیل افزایش ضخامت آنتن پچ میکرو استریپ، ایجاد می کند(  ( .(Garg et al., 2001

شکل 2-6 : تغذیه به روش تزویج الکترومغناطیسی( .(Garg et al., 2001

 

تطبیق با تنظیم طول خط تغذیه ایجاد می گردد. یکی از مهم ترین معایب این روش این می باشد که ساخت آن به دلیل بهره گیری از دو دی الکتریک  که نیاز به تنظیم دقیق دارد، مشکل می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: