در اینجا یک الگوریتم خودکالیبراسیون و تخمین  DOA اظهار می گردد که براساس چرخش متحد [1]و مدل ماتریس Toeplitz متقارن[2] برای تزویج متقابل[3]  در آرایه دایره ای یکنواخت UCA[4] اقدام می کند. این الگوریتم یک تخمین دقیقی از DOA بدون داشتن آگاهی از تزویج متقابل را اظهار می کند. علاوه براین ضرایب تزویج متقابل برای روش  خودکالیبراسیون آرایه را می تواند به گونه هم زمان به دست بیاورد. این روش به جای جستجو کردن غیرخطی چند بعدی یا الگوریتم های بازگشتی فقط از یک جستجوی یک بعدی بهره گیری می کند که می تواند بار محاسباتی را کاهش بدهد. نتایج شبیه سازی نیز دقت و اعتبار این روش را تأیید می کند.

در الگوریتم های تخمین DOA  با قدرت تفکیک بالا معمولا مانیفولد آرایه را دانسته فرض می کنند. اگرچه در اقدام این فرض ضمنی به ندرت ارضا می گردد و اثرات تزویج متقابل عملکرد الگوریتم های با قدرت تفکیک بالا را کاهش می دهند. بعضی از این الگوریتم ها از روش های لحظه ای[5] بهره گیری می کنند تا ضرایب تزویج متقابل را به دست بیاورند اما آنها به خاطر تغییر این ضرایب با محیط اطراف نمی توانند نیاز عملی را برطرف بکنند. دو دسته دیگر از این روش ها با کالیبراسیون تزویج متقابل به عنوان یک مسأله تخمین پارامتر رفتار می کنند. یک دسته از این روش ها پارامترهای تزویج متقابل را با بهره گیری از منابع کالیبراسیون با جهات معلوم تخمین می زنند و دسته دیگر پارامترها و سیگنال ها را به گونه هم زمان با بهره گیری از بهینه کردن یک تابع هزینه تخمین می زنند. اما دسته اولی نیاز به منابع کالیبراسیون با اطلاعات دقیقی از منابع دارند که ممکن می باشد پیچیده و یا حتی غیرممکن باشد. در حالی که دسته دوم در همگرایی آنها اشکال هست و از مساﺋل مبهم رنج می برند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع ارزیابی کفایت سیستم قدرت

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده