همانطور که از روابط سیگنال CVOR و مطالب گفته شده مشخص می‌باشد، طیف فرکانسی CVOR بعد از آشکارساز دامنه از چهار قسمت تشکیل شده می باشد:

  • سیگنال 30 هرتز تحت مدولاسیون فرکانس روی حامل 9960 هرتز به عنوان مرجع
  • سیگنال سینوسی 30 هرتز با فاز متغیر
  • فرکانس 1020 هرتز برای ارسال کد مورس
  • فرکانس 300 تا 3000 هرتز برای ارتباط رادیویی

هر دو سیگنال 30 هرتز شامل اطلاعات زاویه سمت می‌باشند. کد مورس و ارتباط رادیویی تحت مدولاسیون دامنه ارسال می شوند و حامل اطلاعات سمت نمی‌باشند. شکل (1-17) طیف فرکانسی سامانه CVOR را نشان می‌دهد]2[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده