پای

ان نامه ارتباط تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت

 1. احسانی، محمد علی و یاسر خطیبی (۱۳۹۱)، اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان، ، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۲، شماره ۸٫
 2. آذری، لطفعلی(۱۳۸۱)، مطالعه عملکرد بانک های استان کرمان طی سال های ۱۳۷۸ – ۱۳۶۹، ، نشر صنم.
 3. اشرف زاده، سید حمید رضا و مهرگان، نادر (۱۳۸۹)، اقتصاد سنجی پانل دیتا، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران.
 4. اکبریان، رضا و سیدمحسن حیدری پور، مطالعه تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۴۵،. بر روی سایت SID.IR.
 5. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲)، تأثیر نهادهای مالی در توسعه اقتصادی، عملکرد و چشم انداز، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی.
 6. پور زرندی˓ محمد ابراهیم و غلامرضا˓ منصوره (۱۳۸۵)، طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها با استفاده از مدل بر نامه ریزی آرمانی، مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان- شماره ۱۱، ص ص ۵۰-۳۳٫
 7. پورمحمدی، سید حمید (۱۳۹۱)، مطالعه تأثیر نظام بانکی در تامین منابع مالی بازار سرمایه در ایران، ، همایش روشهای تأمین مالی.
 8. پهلوان، آریا و همکاران ، اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی،. بر روی سایت SID.IR.
 9. جعفری صمیمی˓ احمد و دکتر یحیی زاده فر˓ محمود و خانساری˓ علیرضا (۱۳۸۳)، مطالعه ارتباط بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۳۳، ص ص ۱۲۷-۱۱۱٫
 10. جانستون،جک و دیناردو، جان (۱۳۸۹)، روش های اقتصاد سنجی، جلد اول، ترجمه: فریدون اهرابی و علی اکبر خسروی نژاد، نشر نور علم
 11. جواد فرهانیان˓ سید محمد(۱۳۸۸)، چالش های نظام مالی و بازارهای سرمایه، ویرایش اول، ص ص ۱۷-۱٫
 12. حبیبی احسان اله (۱۳۸۷)، جزوه درسی پول و ارز و بانکداری، موسسه آموزش عالی علامه قزوینی، قزوین.
 13. حبیبی احسان اله (۱۳۸۶)، جزوه درسی اقتصاد کلان، موسسه آموزش عالی رجا، قزوین.
 14. حسن زاده، علی و اعظم احمدیان (۱۳۸۹)، بورس اوراق بهادار در ایران و بعضی کشورهای منتخب، ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 15. حسن زاده علی و طاهره اکبری آلاشتی (۱۳۸۹)، تاثیر آزادسازی نرخ سود بر متغیرهای کلان اقتصادی، ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 16. حیدری˓ حسن و سوری˓ امیررضا (۱۳۸۹)، مطالعه ارتباط ی نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۹۲، ص ص ۹۲-۶۵٫
 17. حیدری˓ هادی و زواریان˓ زهرا و نور بخش˓ ایمان (۱۳۸۹)، مطالعه اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها- فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۴، ص ص ۲۱۹-۱۹۲٫
 18. خان احمدی، عبدالرسول (۱۹۲)، مدلهای پانل دیتا چیست؟، بر روی سایت SID.IR.
 19. دلخواه˓ جلیل و مشبکی˓ اصغر و دانایی فرد˓ حسن و خداداد حسینی، سید حمید (۱۳۹۰)- ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۶، ص ص ۱۵۰-۹۳٫
 20. دلیری˓ سام (۲۰۰۱)، استراتژی تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در کشور، بانک و اقتصاد، شماره ۲۴، ص ص ۱۹-۱۶٫
 21. رجبی˓ روح الله و گنجی˓ عزیز الله (۱۳۸۹)، مطالعه ارتباط بین نظام راهبردی و عملکرد مالی شرکت ها، مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره ۲، ص ص ۳۴-۲۳٫
 22. – رستمی، محمدرضا و همکاران(۱۳۹۰)، ارزیابی عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها).

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک