۲-۱- بخش اول: مبانی نظری

 

مقدمه:

خانواده یکی از ابتدایی‌ترین اشکال شناخته‌شده زندگی اجتماعی بشر هست که از بدو پیدایش بشر در کره زمین تاکنون وجود داشته می باشد. کارکردهای مختلف خانواده و تأثیر اساسی آن در جامعه یکی از مهم‌ترین علت های پیدایش و بقای آن از آغاز تا به امروز هست . اگرچه قدمت خانواده به پیدایش بشر می‌رسد اما کارکرد اساسی خانواده یعنی ادامه نسل بشر به‌وسیله ازدواج تأمین می‌شود و با در نظر داشتن این‌که ازدواج مقدمه تشکیل خانواده می باشد پس نهاد ازدواج مقدم بر خانواده خواهد بود ازدواج نیز مانند خانواده دارای اصول و ضوابط معینی می باشد (مهدوی، ۱۳۷۷).

خانواده کانونی می باشد که بایستی برای حفظ حرمت و کرامت بشر و تأمین سلامت جسمانی و روانی و رشد معنوی او استحکام یابد قوام خانواده به‌مقصود تداوم انسجام جامعه و تأمین محیطی سالم برای زیستن بشر‌ها، ضرورتی انکارناپذیر می باشد (احمدی، ۱۳۸۱) .

در کانون خانواده همسران نسبت به یکدیگر وظایفی بر عهده‌دارند که از حقوق آنان سرچشمه می‌گیرد این وظایف بایستی به شکل متقابل موردتوجه قرار گیرد تا در سایه ایفای تأثیر همسران این کانون بنیادین تقویت و تعالی یابد. پیوند زناشویی از شیرین‌ترین پیوندها در روابط بشر‌هاست و خانواده کانونی می باشد برای امنیت و آرامش، مودت و آسایش مرد و زن، برخورداری از همسر خوب و شایسته در زندگی یکی از نعمت‌های بزرگ می باشد که خالق هستی به بندگان خویش عنایت می‌کند و برای اکتساب چنین نعمتی تعالیم، رهنمودها و دستوراتی می باشد که بدون شک بایستی بر روابط خانوادگی هر فرد مسلمان حاکم باشد و شک نیست کسانی که در زندگی زناشویی جویای سعادت و خوشبختی هستند و باهمه وجود در پی شاد زیستن در کانون گرم خانواده می‌باشند هم در گزینش همسر و هم در نحوه تنظیم روابط خانوادگی بایستی به این تعالیم مقدس و ارزشمند تأسی کنند.

زن و مرد به‌مقصود تأمین انتظاراتشان ازدواج می‌کنند. انتظار از ازدواج و زندگی زناشویی بین دوحدغیرواقع‌بینانه و عقلانی متغیر می باشد.

ازنظر تاریخی، هدف ازدواج در درجه اول شادمانی مردم نبوده می باشد. ازدواج وسیله اقتصادی برای تأمین اقتصاد خانواده‌ها و راهی برای فراهم آوردن محیطی امن برای پرورش کودکان بود. از همسران انتظار نمی‌رفت نسبت به آرزوهای یکدیگر حساسیت داشته باشند. به‌تدریج این انتظارات و خواسته‌ها به‌صورت نیازی هم‌پایه و همسان با نیاز به امنیت درآمدند. بدین ترتیب بذر اختلال در روابط زناشویی در بستر خانواده‌ها کاشته شد. (الیس [۱] و همکاران، ۱۳۷۹).

[۱] – Ellis

متن کامل پایان نامه