فصل دوم

پیشینه‌ی پژوهش

۲-۱- مقدمه

بشر به عنوان کامل‌ترین موجود، دارای نیازهای متعددی می باشد. او سراپا نیازمند آفریده شده می باشد و همه زندگی او پیرامون نیاز می‌چرخد (آلیاتی و همایون، ۱۳۸۲).

بشر به مدد به کارگیری نیروهایی که در طبیعت هست به بهترین وجه وسایل رفاه و آسایش خود را فراهم کرده می باشد. اما آن‌چه مشهود می باشد این می باشد که تمدن ماشینی، علی رغم مزایا و خوبی‌هایش نه تنها نیک‌بختی و راحتی آدمی را تأمین نکرده می باشد، بلکه درست به تناسب پیشرفت علوم مادی و فن‌آوری، ناراحتی‌های فکری و روانی جدیدی را برای او به ارمغان آورده می باشد. نخستین نتیجه‌ای که در این باره گرفته می‌شود این می باشد که مهم‌ترین عامل نیک‌بختی و به‌روزی بشر مربوط به درون خود اوست و نه بیرون او (صانعی، ۱۳۸۲).

بی‌نمودترین بشر از نظر تاریخی دارای نمودی از مذهب می باشد و اگر یک نظام الهی به وجود نمی‌آمد بشر‌ها به فکر ساختن آن می‌افتادند. اگر او خدایی را برای پرسشتش نداشته باشد آن را خلق می‌کند؛ درخت، مجسمه، نیروهای اهریمنی، خورشید و آتش را می‌پرستند تا آرام بگیرند (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵).

قرن ۲۱ از سوی بعضی اندیشمندان «عصر دانایی»، جامعه اطلاعاتی و از سوی دیگران «عصر بازگشت به معنویت» نام گرفته می باشد. در عصر دانش و اطلاعات، برتری با کسانی می باشد که به بینش‌های منسجم و تعیین‌کننده‌ای نسبت به جهان هستی، طبیعت و جامعه مجهز باشند، تا هدف‌های انسانی را در چشم اندازی همه‌جانبه و واقع‌گرایانه بیابند. پژوهش‌های مقطعی متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند برگشت مردم به معنویت برای کسب حمایت و کنار آمدن با دردهایشان می‌باشد (ریپنتروپ[۱]، آلتیمر[۲]، چن[۳]، فانده[۴] و کفالا[۵]، ۲۰۰۵، ص ۳۱۲).

یکی از عواملی که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد سیستم ارزشی و اعتقادی همسران می باشد. تشابه یا تفاوت باورها و ارزش‌های زوج، پویایی زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عناصر فرهنگی می‌تواند ناشی از طبقه، نژاد یا فرایندهای اجتماعی‌شدن باشد. در میان این عناصر تأثیر مذهب بسیار مهم می‌باشد (زولینگ[۶] و همکاران، ۲۰۰۶). از طرفی مطالعات انجام شده در زمینه روان‌شناسی مذهبی حاکی از آن می باشد که جهت‌گیری‌های مذهبی افراد و روابط میان فردی آن‌ها با یکدیگر ارتباط دارد (استراهان[۷]، ۱۹۹۶).

[۱] Rippentrop, A.E

[۲] Altmaier, E.M

[۳] Chen, J.J

[۴] Found, E.M

[۵] Keffala, V. J.

[۶] Zulling, K.J

[۷] Strahan, B. J

متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید