بسته به فشار عملیات ،فشار هوازدا به سه رده تقسیم می گردد:

  • تحت خلا ء ((P≤1.16BAR
  • اتمسفریک ( 2 BAR تا(1.7 BAR
  • تحت فشار (بالا ترا ز (1.7 BAR

کاربرد دسته اول برای سیکلهای ترکیبی دارای توربین بخار می باشد . اما برای سایر سیکلهای ترکیبی این فشار با رعـایت دو نکته مهم انتخاب می گردد . نکتـه اول بالا بـودن در آن در حـدی مـی باشد کـه دمای اشباع (دمای حاکم بر هوازدا) یا دمای جوشش هــوازدا که تـابع فشـار آن می باشد باعث ایجاد تنش های حرارتی و خوردگی در دیگ بخار شوند.نکته دوم بیش از حد بالا نبودن آن می باشد به نحوی که آب تغذیه بتواند انرژی حرارتی کافی را از گازهای عبوری دریافت نماید.با در نظر داشتن فشار درام دیگ سیکل CHP ولزوم بالاتر از اتمسفر بودن حداقل فشار هوازدا(به مقصود تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر وبخار از آن به اتمسفر) ، فشار هوازدا  0.6بار نسبی یا 1.6بار مطلق انتخاب می گردد. با در نظر داشتن فشارفوق دمای هوازدا113.24 درجه سانتی گراد به دست می آید که این درجه حرارت مناسب وبه اندازه کافی بالا می باشد تا از تنش های حرارتی و خوردگی جلوگیری نماید وهمین گونه بیش از حد بالا نمی باشد تا با آب تغذیه بتواند انرژی به اندازه کافی در دیگ دریا فت کند.

اما این فشار برای زمانی مناسب می باشد که بخار مورد نیاز هوازدا از بخار خروجی دیگ تأمین گردد. در صورتیکه برای گرمایش هوازدا از گرمکن آب تغذیه بهره گیری گردد،برای گرمایش این گرمکن که در خروجی دیگ قرا ر می گیرد .لازم می باشد دود خروجی از مراحل قبل دارای دمای بالاتری باشد. با افزایش دمای دود،دمای آب اشباع هوازدا نیز افزایش یافته  وبه همان نست فشار آن نیز بالا خواهد رفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد